Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Magisterskiego : jednolite
Dziekanat Studium Magisterskiego
 

 Studia jednolite

 
​Studia jednolite 5-cio letnie wygasły w 2011 roku. Nadal jednak trafiają do naszego biura osoby, które chcą te studia kończyć. 

 
SPECYFIKA STUDIÓW
 
Warunkiem uzyskania dyplomu licencjata lub magistra było wypełnienie minimum programowego dla  dyplomu, napisanie pozytywnie ocenionej pracy i zdanie egzaminu. W praktyce oznaczało to, że w SGH można było zdobyć tyle z oferowanych dyplomów, na ile starcza zdolności, chęci i czasu. 
 
Pamiętać przy tym należy, że:
  • ​Studentowi stworzono możliwość wyboru terminu i formy zakończenia lub kontynuowania studiów. Mógł on poprzestać na licencjacie bądź, po jego uzyskaniu, kontynuować naukę zmierzając do dyplomu magisterskiego, lub też pominąć licencjat, dążąc jedynie do dyplomu magisterskiego. Student mógł też wznawiać studia zakończone uzyskaniem dyplomu licencjata i zdobywać dyplom magistra. Mógł też na ostatnich semestrach studiów stwierdzić, że dyplom magistra jest mu niepotrzebny lub zbyt trudny do uzyskania, i dopiero wtedy zdobyć licencjat

  • Studia prowadzące do uzyskania dyplomów obydwu rodzajów podlegały kontroli tej samej instytucji, tj. Studium Dyplomowego (obecnie: Dziekanatu Studium Magisterskiego). Oznacza to, że w SGH nie było innej instytucji wydającej dyplomy szkoły wyższej dla studiów stacjonarnych. Do Studium zwracał się student z każdą sprawą związaną z dyplomem; w Studium powoływało się komisje do obrony prac, nadal wydaje  się dyplomy itp.
 
  • Każde zajęcia wchodzące w skład minimum programowego licencjatu jakiegoś kierunku wchodziły w skład minimum programowego dyplomu magistra tegoż kierunku i w dużej mierze na odwrót. Minima programowe dla licencjatów wyodrębniono z minimów programowych dyplomów​ magisterskich.
 

 zaświadczenia

 
​Z racji na fakt, że nadal wiele osób z trybu studiów  jednolitych zgłasza się do naszego biura celem uzyskania różnych druków, wychodzimy państwu na przeciw. 

Dziekanat Studium Magisterskiego wystawia:
-  zaświadczenie, że dana osoba była studentem studiów 5-cio letnich w latach...
- przygotowuje zestawienie zrealizowanych przedmiotów 

Prosimy o wypełnienie tego formularza a następnie przesłanie go na adres dsm@sgh.waw.pl.

 
 

 Odbiór dyplomu

 
​Państwa dokumenty znajdują się w Archiwum Szkoły. Dziekanat jest w stanie zdobyć je w przeciągu dwóch dni roboczych, dlatego istotnym jest, aby Państwo dali nam sygnał, zamiaru odebrania swoich dokumentów nieco wcześniej.