Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Przeniesienia na SGH : Przeniesienia na SGH – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Tryb przeniesień do SGH z innej uczelni

 
Na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą być przyjęte osoby, które w innej państwowej szkole wyższej zaliczyły przynajmniej 2 pierwsze semestry studiów dziennych. Zgodnie z regulaminem studiów, do SGH nie można przenieść się na pierwszy semestr studiów licencjackich, ani ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne (§ 30).

Nie można przenieść się do SGH nie będąc studentem na macierzystej uczelni na dzień składania dokumentów o przeniesienie oraz kandydat musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów niezależnie od tego, na który semestr kandydat chce się przenieść. 
 
 
 
Kandydat do przeniesienia do SGH zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie Studiów Licencjackich SGH kompletu odpowiedniej dokumentacji.
 
 
 
Komplet dokumentacji tworzą:
 
  • wykaz zrealizowanych przedmiotów i otrzymanych ocen potwierdzony przez macierzystą uczelnię (tzw. wyciąg z indeksu) wraz z informacją o zaliczeniu semestrów studiów (UWAGA: informacją o zaliczeniu semestrów studiów nie jest sam wykaz zrealizowanych przedmiotów. Jeśli na wykazie nie ma wyraźnej informacji o liczbie zaliczonych semestrów, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie zaświadczenie z uczelni macierzystej);
  • informacje o powyższych przedmiotach potwierdzone przez macierzystą uczelnię (liczba godzin i  zakresy tematyczne, punkty ETCS - sylabusy);
  • zgoda Dziekana Wydziału uczelni, z której kandydat chce się przenieść.
 
Wymienione dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi na miejscu, tj. w biurze podawczym Dziekanatu Studium Licencjackiego SGH)
 
W przypadku przeniesień z Uczelni zagranicznych, dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
 
 
Komplet dokumentów dotyczących przeniesienia na SGH na semestr zimowy 2021/2022 należy złożyć w nieprzekraczalnym  terminie do 09.07.2021 r. w dni robocze w godzinach obsługi studentów w biurze podawczym (pokój 7, budynek Główny SGH, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).
 
Uwaga! Do czasu otwarcia Uczelni dla interesantów wnioski należy składać listownie.