Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Przeniesienia wewnątrz SGH

 

Zgodnie z §31 Regulaminu studiów (Załącznik do uchwały nr 709 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2020 r.), na wniosek studenta SGH, może on zostać przeniesiony na studia prowadzone w SGH w innej formie lub odmiennym trybie. Możliwość przeniesienia na studia prowadzone w formie stacjonarnej dotyczy wyłącznie studentów trzeciego i wyższych semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia, którzy osiągnęli najwyższą skumulowaną średnią ocen

Limit przeniesień ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne - Zarządzenie Rektora nr 22 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

Zgodnie z Instrukcją Dziekana SL​ wnioski o zmianę trybu studiów od semestru zimowego 2021/2022 należy składać do 10.09.2021 r.