Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Opłaty : Opłaty – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 OPŁaty za studia

 
Każdy student ma swój indywidualny numer konta, który dostępny jest na jego zakładce w Wirtualnym Dziekanacie. Opłaty związane z tokiem studiów wnoszone są na indywidualny numer konta.

 


Uchwała nr 691 Senatu SGH z dnia 31 marca 2020 r. sprawie zasad pobierania opłat 
Załącznik do uchwały nr 691 Senatu SGH z dnia 31 marca 2020 r.​


 

Wniosek o wystawienie faktury należy składać w DSL.

 

Inne opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r., w sprawie odpłatności za wydanie niektórych dokumentów studentom i absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, począszy od roku akademickiego 2019/2020 zmianie ulegają wysokości opłat pobieranych przez Uczelnię.


Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2020/2021:

Zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 5 maja 2020 r.​​ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


 
Zarządzenie Rektora nr 70 z dnia 31 lipca 2020 r.​ w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców 

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020:

Zarządzenie Rektora nr 21 z dnia 8 maja 2019 r.​​ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


 
Zarządzenie Rektora nr 22 z dnia 8 maja 2019 r.​ w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców

 


 

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2018/2019:

Zarządzenie Rektora nr 37 z dnia 15 czerwca 2018 r.​ w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia dla studentów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców odbywających studia na zasadach obywateli polskich


 
Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - na zasadach odpłatności 
 • Załacznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 15 czerwca 2018 r.​ - Tabele opłat za studia i usługi edukacyjne obowiązujące w Szkole Głównej Hanlowej w Warszawie (stosuje sie do studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2018/2019, cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obywatele polscy - na zasadach odpłatności)

 
Wzory umów o warunkach odplatności określone zostały Uchwałą nr 268 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r.:
 • ​Załącznik nr 1 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 2 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 7​​ - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców (dotycząca cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności) 


 

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2017/2018:

Zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia dla studentów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców odbywających studia na zasadach obywateli polskich

 • ​Załącznik do zarządzenia Rektora nr 30 z dnia 10 lipca 2017 r. - Tabele opłat za studia i sułagi edukacyjne obowiązujące w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (stosuje sie do studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2017/2018, posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich)

 
Zarządzenie Rektora nr 31 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach innych niż obywatele polscy - na zasadach odpłatności 
 • Załacznik do zarządzenia Rektora nr 31 z dnia 10 lipca 2017 r. - Tabele opłat za studia i usługi edukacyjne obowiązujące w Szkole Głównej Hanlowej w Warszawie (stosuje sie do studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2017/2018, cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obywatele polscy - na zasadach odpłatności)

 
Wzory umów o warunkach odplatności określone zostały Uchwałą nr 166 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r.:
 • ​Załącznik nr 1 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 2 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (dotycząca studentów posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) podejmujących studia na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich)
 • Załącznik nr 8​ - Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców (dotycząca cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 4 pkt 2 w zw. z ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności) 

 
 

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2016/2017:

Zarządzenie nr 39 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.. 572, z późn. zm.), rozpocznających lub wznawiających studia  roku akademickim 2016/2017:

 • załacznik nr 1 - Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stpnia w języku polskim 
 • załącznik nr 2 - Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim 
 • załącznik nr 3 - Tabela opłat dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim

Zarządzenie nr 40 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności, rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017:

 • załacznik nr 1 - Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim 
 • załącznik nr 2 - Tabela opłat dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim 

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne określone zostały Uchwałą nr 342 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015r.:

 • załącznik 1 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim
 • załącznik 2 - umow o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim
 • zalącznik 3 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim 
 • załącznik 8 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 rr. poz. 572, z późn. zm.), studiujących na zasadach odpłatności
Pomoc materialna dla studentów niestacjonarnych

W związku ze zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym, studentom niestacjonarnym przysługuje obecnie pomoc materialna.

Samorząd Studentów
al. Niepodległości 162
Gmach Główny, pokój 2
02-554 Warszawa

telefon: (0-22) 564 90 00 w. 9756, 6617
telefon: (0-22) 564 66 17, 564 97 56
telefax: (0-22) 564 86 73

e-mail: samorzad (w domenie sgh.waw.pl)
www.sgh.waw.pl/samorzad/
 


 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.