Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Zasady wypisywania się z zajęć na podstawie §23 pkt 12 Regulaminu Studiów

 
Załącznik do uchwały nr 709, Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2020 r.
REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 
Par. 23, pkt.12. Student raz w czasie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc po rozpoczęciu zajęć, może wskazać przedmiot, którego niezaliczenie nie będzie miało wpływu na zaliczenie semestru lub roku studiów. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe.

Zasady wypisywania się z zajęć na podstawie § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów:
1.      Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów oraz WF-u w przypadku studiów licencjackich i konwersatorium z ekonomii w przypadku studiów magisterskich. Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych. Wypisanie się z przedmiotu powtarzanego skutkowało będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru.
2.    Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób sugerujący, czy wypisanie z niego jest możliwe czy też nie. Niemniej z uwagi na różny status tych samych przedmiotów dla poszczególnych studentów (związany z różnymi kierunkami studiów, etc.), ww. informację należy traktować jedynie jako wskazówkę wymagającą weryfikacji (tj. sprawdzenia z indywidualnym programem i planem studiów).
3.    W formularzu student ma możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu.
4.    Wybór przedmiotu dokonany przez studenta jest zapisywany w bazie danych. Niemniej w okresie udostępnienia formularza istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu z listy.
5.    W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów).
6.    Jeżeli decyzja dot. wypisania z danego przedmiotu będzie pozytywna, wówczas w kolumnie "Decyzja" pojawi się adnotacja "Przedmiot skasowany" (w przeciwnym razie pojawi się adnotacja "Wniosek odrzucony").