Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Standard pracy licencjackiej : Podstawowe informacje – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Standard pracy licencjackiej
 

 zasady składania prac licencjackich online

 
Proces związany z przygotowaniem do obrony przyjmuje następujący kształt:
1) Złożenie pracy następuje poprzez jej wgranie przez studenta do systemu APD i skierowanie jej do weryfikacji antyplagiatowej przez promotora.

2) Po uzyskaniu raportu z badania antyplagiatowego, promotor wypełnia w systemie APD recenzję pracy. Po sporządzeniu recenzji, promotor wysyła z konta w domenie SGH mail na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl o treści: „Przyjmuję pracę jako licencjacką” oraz wskazując proponowanego recenzenta. W tytule maila należy wpisać „promotor XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta.

3) W przypadku gdy Regulamin Studiów lub Instrukcja Dziekana określają najpóźniejszy termin na złożenie pracy, uznaje się termin za dotrzymany w przypadku wysłania przez promotora opisanego wyżej maila przed jego upływem.

4) Najpóźniej w terminie 7 dni od momentu wgrania pracy do systemu APD student wysyła ze swojego adresu w domenie SGH na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl mail o tytule „student XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta, podając aktualny numer telefonu, który zobowiązany jest odbierać w szczególności w terminie obrony, w przypadku problemów technicznych po stronie Uczelni. Załączniki do niniejszego maila stanowią:
- ankieta, którą można pobrać ze strony: Ankieta osobowa,
- dowód opłaty za wydanie dyplomu, wniesionej przelewem na konto indywidualne widoczne w systemie WD,
- w przypadku uzyskania osiągnięć, o których informacja zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu – dodatkowo wypełniony załącznik dostępny na stronie Oświadczenie o dodatkowej działalności oraz potwierdzenia poszczególnych osiągnięć w formie maili przesłanych przez odpowiednie jednostki SGH lub skanów dokumentów.
Łączna objętość załączników nie może przekroczyć 20Mb.

UWAGA: oświadczenie autora pracy należy przesłać wraz z ankietą osobową

5) Dziekanat powiadamia powołanego przez dziekana recenzenta o prośbie o wykonanie recenzji pracy. Recenzent wypełnia formularz recenzji w systemie APD, a następnie przesyła wypełniony formularz recenzji w formacie PDF mailem ze swojego adresu w domenie SGH na adres obrony.licencjat@sgh.waw.pl, w tytule wpisując „recenzent XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta.

6) Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat informuje promotora, recenzenta i studenta o planowanym terminie obrony najpóźniej na 7 dni przed jej terminem drogą mailową na adres w domenie SGH
 

 standard pracy licencjackiej

 
 

Najważniejszą część pracy stanowi jej treść. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych z formalnego punktu widzenia stron:

 • Strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie z załącznikiem (strona tytułowa w formacie Microsoft Word) - wzór aktualny i obowiązuje do 30.09.2020 r.

 • Strona druga powinna być pusta (inaczej spis treści wydrukuje się na tyle strony tytułowej) 
   
 • Ostatnią stronę stanowi streszczenie pracy (orientacyjnie 900 znaków)
   
 • Oświadczenie jest razem z ankietą osobową. Nie wgrywamy do systemu APD. 
   
 • na stronie tytułowej pracy licencjackiej konieczne jest wpisanie wszystkich zrealizowanych specjalności. Na dyplomie zostanie wpisana jedna (pierwsza) specjalność, która będzie podana w ankiecie osobowej. Pozostałe zrealizowane specjalności z kierunku będą uwzględnione w suplemencie. Prosimy nie wpisywać specjalności międzykierunkowych na stronie tytułowej pracy.

Zgodnie z Regulaminem studiów § 40 ust.7 osoby, które dostały zgodę Dziekana na pisanie pracy w języku angielskim, mają również obronę w języku angielskim.

   

Pracę licencjacką należy wgrać do systemu  Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

(INSTRUKCJA) 
 

 
 
 
 

 pliki

 

Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określone są w załączniku do Regulaminu studiów.

Wzór pracy licencjackiejzgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie prac dyplomowych​

Informacje dotyczące systemu Archiwizacja Prac Dyplomowych APD ​

 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.