Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy deklaracji semestralnych : Harmonogramy deklaracji semestralnych – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Harmonogramy składania deklaracji semestralnych

 

Deklaracje studenckie składają Państwo za pośrednitwem Wirtualnego Dziekanatu

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem deklaracji studenckich z WD do USOS. Prosimy zatem o śledzenie informacji na stronie Dziekanatu Studium Licencjakciego. W przypadku wprowadzenia zmian zostaną Państwo o tym poinformowani z wyprzedzeniem


W aplikacji biogram.sgh.waw.pl znajdziecie Państwo sylwetki i zainteresowania naukowe naszych wykładowców.​


Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 (wybory na semestr I, III i V)

DEKLARACJE STUDENTÓW NA III I V SEMESTR STUDIÓW

Termin

Etap

6 maja (piątek) od godz. 10.00 – 10 maja 2022 (wtorek) do godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, w tym deklaracja kierunku i na V semestr, jak również studentów toku "0"

15 czerwca 2022 (środa)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów III i V semestru (dostępny na stronie dziekanatu)

24 czerwca (piątek) od godz. 10.00 – 30 czerwca 2022 (czwartek) do godz. 10.00

Giełda przedmiotów

5 lipca (wtorek) od godz. 10.00 – 6 lipca 2022 (środa) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr studiów oraz studentów toku „0”, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (usuwanie kolizji)

7 lipca 2022 (czwartek)

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

8 lipca (piątek) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku ”0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru – ETAP dla SLLD, SLLA, NLLP

9 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022  (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) ETAP dla NLLS

Od 11 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) ETAP DLA SLLD , SLLA, NLLP

Od 16 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla NLLS

18 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla SLLD , SLLA, NLLP

23 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 26 lipca 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla NLLS

5 sierpnia 2022 (piątek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III i V semestru

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW ​​

1 września (czwartek) od godz. 10.00 – 5 września 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (deklaracje na I semestr studiów)

12 września (poniedziałek) 2022

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

14 września (środa) od godz. 10.00 – 15 września 2022  (czwartek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH (wszystkie tryby), którzy brali udział w I etapie deklaracji (Preferencjach) – I tura (szczegóły w terminie późniejszym)

16 września 2022 (piątek)

Przerwa techniczna 

17 września (sobota) od godz. 10.00 – 20 września 2022 (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH – II tura (dopisywanie się do uruchomionych przedmiotów obowiązkowych dla I semestru studiów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów)

22 wrześnie 2022 (czwartek)

Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

DODATKOWE DEKLARACJE STUDENTÓW NA I, III I V SEMESTR STUDIÓW ​​​

23 września (piątek) od godz. 10.00 – 26 września 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku „0” (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez studentów, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną) – ETAP dla SLLD , SLLA, NLLP

24 września (sobota) od godz. 10.00 – 26 września 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) – ETAP dla NLLS

28 września (środa) od godz. 10.00 – 3 października 2022 (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców” dla wszystkich studentów – akceptacja przez wykładowców do 05.10.2022

10 października (poniedziałek) od godz. 10.00 – 02 listopada (środa) do godz. 10.00 2022

Jednorazowe wypisywanie się z zajęć na podstawie §23 pkt 12 Regulaminu studiów – termin weryfikacji decyzji przez dziekanat  do 8 listopada 2022 (wtorek)

31 maja (wtorek) 2022 r. godz. 10.00 – 4 października 2022 r. (wtorek) godz. 10.00

Zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2022/2023

26 października (środa) 2022 godz. 10.00 – 20 lutego 2023 (poniedziałek) godz. 10.00

Zapisy na seminarium licencjackie na semestr letni 2022/2023