Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy deklaracji semestralnych : Harmonogramy deklaracji semestralnych – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Harmonogramy składania deklaracji semestralnych

 

Deklaracje studenckie dokonywane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu

W aplikacji biogram.sgh.waw.pl znajdziecie Państwo sylwetki i zainteresowania naukowe naszych wykładowców.

  

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 

(wybory na semestr III i V)

 ​​​ ​

DEKLARACJE STUDENTÓW NA III I V SEMESTR STUDIÓW

Termin

Etap

07 maja (piątek) od godz. 10.00 –

11 maja 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00


I etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, w tym deklaracja kierunku i na V semestr, jak również studentów toku "0"

18 czerwca 2021 r. (piątek)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru (dostępny na stronie dziekanatu)

25 czerwca (piątek) od godz. 10.00 – 

30 czerwca 2021 r. (środa) do godz. 10.00


Giełda przedmiotów

05 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 

07 lipca 2021 r. (środa) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr studiów oraz studentów toku „0”, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (usuwanie kolizji)

08 lipca 2021 r. (czwartek)

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

09 lipca (piątek) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r.  (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku ”0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru – ETAP dla SLLD, SLLA, NLLP

10 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r.  (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) ETAP dla NLLS

Od 12 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) ETAP dla SLLD, SLLA, NLLP

Od 17 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla NLLS

14 lipca (środa) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla SLLD , SLLA, NLLP

24 lipca (sobota) od godz. 10.00 – 

27 lipca 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru) – ETAP dla NLLS

09 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW ​​

2 września (czwartek) od godz. 10.00 – 

6 września 2021 r.(poniedziałek) do godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym 

(deklaracje na I semestr studiów)

14 września (wtorek) 2021 r.

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

15 września (środa) od godz. 10.00 – 

16 września 2021 r.  (czwartek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, którzy brali udział w I etapie deklaracji – usuwanie kolizji (studenci mają możliwość usunięcia kolidujących ze sobą przedmiotów zadeklarowanych w I etapie deklaracji)

17 września 2021 r. (piątek)

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

18 września (sobota) od godz. 10.00 – 

21 września 2021 r. (wtorek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym deklaracje na I semestr studiów) – dopisywanie się do uruchomionych przedmiotów w miarę wolnych miejsc

23 wrześnie 2021 r. (czwartek)

Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

DODATKOWE DEKLARACJE STUDENTÓW NA I, III I V SEMESTR STUDIÓW ​​​

24 września (piątek) od godz. 10.00 – 

27 września 2021 r. (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku „0” (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez studentów, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną) 

ETAP dla SLLD , SLLA, NLLP

25 września (sobota) od godz. 10.00 – 

27 września 2021 r. (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na I, III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) – ETAP dla NLLS

28 września (wtorek) od godz. 14.00 – 

04 października 2021 r. (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców” dla wszystkich studentów – akceptacja przez wykładowców do 06.10.2021

11 października (poniedziałek) od godz. 10.00 – 02 listopada (wtorek) do godz. 10.00 2021 r.

Jednorazowe wypisywanie się z zajęć na podstawie §23 pkt 12 Regulaminu studiów – termin weryfikacji decyzji przez dziekanat  do  04 listopada 2021 r. (czwartek)

29 maja (wtorek) godz. 10.00 – 

05 października 2021 r. (wto​​rek) godz. 10.00

Zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2021/2022

 

Uwaga: w I etapie deklaracji mogą Państwo zadeklarować przedmioty za maksymalnie 45 pkt ECTS, natomiast w kolejnych etapach próg ten został ustalony na 70 pkt ECTS. Prosimy o racjonalne i rozważne dokonywanie wyborów, gdyż wypisanie z przedmiotów będzie możliwe jedynie w II etapie deklaracji. Przypomnamy, że do zaliczenia semestru studiów wymagane jest 30 pkt ECTS.