Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Harmonogramy deklaracji semestralnych : Harmonogramy deklaracji semestralnych – Dziekanat Studium Licencjackiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Harmonogramy składania deklaracji semestralnych

 

Deklaracje studenckie dokonywane są za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu

 
 

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
(wybory na semestr I, III i V)

DEKLARACJE STUDENTÓW NA III I V SEMESTR STUDIÓW

Termin

Etap

22 kwietnia (środa) od godz. 10.00 – 27 kwietnia  (poniedziałek) do godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, w tym deklaracja kierunku i na V semestr, jak również studentów toku "0" - limit 45 punktów ECTS 

19 czerwca  (piątek)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru (dostępny na stronie dziekanatu)

25 czerwca (czwartek) od godz. 10.00 – 29 czerwca (poniedziałek) do godz. 10.00

Giełda przedmiotów

1 lipca (środa) od godz. 10.00 – 2 lipca  (czwartek) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr studiów oraz studentów toku „0”, którzy uczestniczyli w I etapie wyborów (usuwanie kolizji)

3 lipca  (piątek)

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

6 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 15 lipca (środa) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na V semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku „0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

9 lipca (czwartek) od godz. 10.00 – 15 lipca (środa) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III semestr, którzy uczestniczyli w I etapie deklaracji (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

13 lipca (poniedziałek) od godz. 10.00 – 15 lipca (środa) do godz. 10.00

II etap wyborów studenckich dla studentów składających deklarację na III i V semestr, którzy nie uczestniczyli w I etapie deklaracji, studenci toku „0” (możliwość dopisywania się do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, możliwość wypisywania się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru)

24 lipca (piątek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

   

DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW ​​

10 września (czwartek) godz. 10.00 - 11 września (piątek) godz. 10.00

Składanie podań o uznanie ocen przez studentów I roku ponownie zrekrutowanych na studia

14 września (poniedziałek) godz. 10.00 - 16 września (środa) godz. 10.00

I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (deklaracje na I semestr studiów)

23 września (środa)

Publikacja wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

25 września (piątek) godz. 10.00 - 27 września (niedziela) do końca dnia

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, którzy brali udział w I etapie deklaracji – usuwanie kolizji (studenci mają możliwość usunięcia kolidujących ze sobą przedmiotów zadeklarowanych w I etapie deklaracji) oraz dopisywanie sie do uruchomionych zajęć 

28 września (poniedziałek)

Przerwa techniczna – automatyczne usunięcie wszystkich kolidujących przedmiotów

29 września (wtorek) godz. 10.00 - 30 września (środa) godz. 15.00

II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym deklaracje na I semestr studiów) – dopisywanie się do uruchomionych przedmiotów w miarę wolnych miejsc

30 września 2020 r. (środa)

Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

DODATKOWE DEKLARACJE STUDENTÓW NA  III I V SEMESTR STUDIÓW ​​​

25 września (piątek) godz. 14.00 - 30 września (środa) godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla wszystkich studentów deklarujących przedmioty na III i V semestr (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku „0” (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez studentów, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

2 października (piątek) godz. 14.00 - 7 ​października (środa) godz. 10.00

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców” dla wszystkich studentów – akceptacja przez wykładowców do 08.10.2020

12 października (poniedziałek) godz. 10.00 – 02 listopada (poniedziałek) godz. 10.00  r.

Jednorazowe wypisywanie się z zajęć na podstawie §23 pkt 12 Regulaminu studiów – termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – 04 listopada 2020 r.

26 maja (wtorek) godz. 10.00 – 06 października (wtorek) godz. 10.00

Zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2020/2021

  

Uwaga: w I etapie deklaracji mogą Państwo zadeklarować przedmioty za maksymalnie 45 pkt ECTS, natomiast w kolejnych etapach próg ten został ustalony na 70 pkt ECTS. Prosimy o racjonalne i rozważne dokonywanie wyborów, gdyż wypisanie z przedmiotów będzie możliwe jedynie w II etapie deklaracji. Przypomnamy, że do zaliczenia semestru studiów wymagane jest 30 pkt ECTS. 

 

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.