Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Transekonomik
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Transekonomik

 

Osobą koordynującą program Transekonomik z ramienia Samorządu Studentów SGH jest p. Marcin Mątewski; e-mail: marcin.matewski@samorzadsgh.pl

 

Wymianą w ramach programu Transekonomik zajmują się Dziekanaty. 

 

W Dziekanacie Studium Licencjackiego (pok. 5 budynek G) za obsługę odpowiada pani mgr Katarzyna Smolińska - tel. 22-564-98-56; e-mail: ksmolin@sgh.waw.pl

W Dziekanacie Studium Magisterskiego (pok. 56 budynek G) za obsługę odpowiada pani mgr Diana Krysińska - tel. 22-564-98-84 e-mail: diana.krysinska@sgh.waw.pl​

 

Akademiki: 

Przydziałem miejsc w akademiku zajmuje sie Samorząd Studentów - strona: http://www.beta.esgieha.pl/pl/akademiki/

 

Regulamin programu mobilności studentów Transekonomik


Zasady kwalifikacji w ramach wymiany „Transekonomik" ("Polski ERASMUS")


Studenci przyjeżdżający do SGH

Część A - Procedura dotycząca studentów uczelni partnerskich przyjeżdżających do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

  • Załącznik 1 – Kwestionariusz osobowy – WORD; PDF

 

Studenci wyjeżdżający z SGH

Część B – procedura dotycząca studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyjeżdżających do uczelni partnerskich 

  • Załącznik 4 – kwestionariusz osobowy – WORD; PDF
      
  • Załącznik 5 – potwierdzenie zaliczenia semestru – WORD; PDF
     
  • Załącznik 7 ˜– program studiów – WORD; PDF

 

Terminy składania dokumentów na wymianę do SGH:

  • na semestr zimowy – do 15 czerwca
  • na semestr letni – do 18 grudnia