Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Rekrutacja wrześniowa
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Studenci przyjęci w rekrutacji wrześniowej !

 

Szanowni Państwo,


Witamy serdecznie w gronie studentów Studium Licencjackiego. Jednocześnie ponieważ zostali Państwo naszymi studentami w ramach rekrutacji uzupełniającej, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi wyboru przedmiotów na I semestr i zastosowanie się do niej w sposób niezwykle dokładny!

 

Najpóźniej do 24 września br. otrzymają Państwo mailem na adres podany w systemie rekrutacyjnym informacje o: numerze albumu oraz loginie i haśle do sieci SGH, w tym do Wirtualnego Dziekanatu. W przypadku gdyby Państwo nie otrzymali maila z ww. danymi, prosimy koniecznie o natychmiastowy (najpóźniej do dnia 25.09, godz. 14.00) kontakt z Działem Promocji i Rekrutacji SGH.

 

Login i hasło do sieci SGH to kluczowe informacje, umożliwiające Państwu wybranie przedmiotów, które w SGH dokonywane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu Wirtualny Dziekanat https://dziekanat.sgh.waw.pl/

 

Aby rozpocząć studia należy wybrać odpowiednie przedmioty zgodnie z Państwa planem studiów. Termin deklaracji to od 25.09, godz. 10.00 do 30.09, godz. 10.00. Jest on dla każdego z Państwa obowiązkowy!

 

Uwaga: Brak deklaracji semestralnej, zgodnie z Regulaminem studiów (§35), stanowi podstawę do skreślenia w listy studentów z powodu niepodjęcia studiów w wymaganym terminie. Innymi słowy: jeśli nie wybiorą Państwo zajęć zgodnie z niniejszą instrukcją, może to mieć bardzo poważne konsekwencje – dlatego bardzo prosimy o dochowanie koniecznych terminów.

 

Przedmioty obowiązkowe, które należy zadeklarować na I semestrze studiów:

Studenci studiów niestacjonarnych w trybie popołudniowym

Studenci studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym

geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza

geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza

matematyka

matematyka

mikroekonomia I

mikroekonomia I

podstawy prawa

podstawy prawa

wstęp do informatyki gospodarczej

wstęp do informatyki gospodarczej

język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)

filozofia lub socjologia

[język obcy II (niemiecki) – do grup przydziela Centrum Nauki Języków Obcych + proseminarium (obowiązkowo)] lub [filozofia lub socjologiaa]

język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)

proseminarium z metodyki studiowania – może być realizowane w semestrach 1-4 (tylko i wyłącznie w przypadku, gdy student realizuje w I semestrze [filozofię lub socjologię]

proseminarium z metodyki studiowania – może być realizowane w semestrach 1-3

Obowiązkowe szkolenia: biblioteczne (e-learning); BHP (e-learning); ochrona własności intelektualnej – podstawy (e-learning); informatyczne; wstęp do kultury akademickiej

W dowolnym semestrze (I-VI) należy odbyć szkolenie e-learningowe: społeczna odpowiedzialność organizacji (e-learning)

a Studenci, którzy wybrali naukę języka obcego II przedmioty z danej pary: [filozofia lub socjologia] realizują w semestrze III

 

Ważne: Jeśli byli Państwo studentami SGH w przeszłości, mogą Państwo wystąpić o uznanie zrealizowanych wcześniej celów uczenia, czyli mówiąc potocznie: przepisanie uzyskanych w przeszłości ocen. Szczegóły znajdą Państwo na wskazanej poniżej stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego SGH w zakładce „Informacje Dziekanów” pod linkiem „ Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”. Uwaga: z uwagi na późny termin przystąpienia przez Państwa do rekrutacji, termin na złożenie wniosku, o którym mowa w punkcie 3a instrukcji, upływa dla Państwa w dniu 23 września br., zaś wniosek należy złożyć w wersji pisemnej – nie zaś elektronicznej przez system Wirtualnego Dziekanatu. W przypadku jakichkolwiek trudności w tej kwestii, zapraszamy do Dziekanatu – proszę jednak pamiętać, że powyższy termin jest nieprzekraczalny i w żadnej sytuacji nie będzie przesuwany.

Wzór wniosku znajduje się na stronie dziekanatu w zakładce „Druki do pobrania​”. 


Zapisując się na zajęcia proszę pamiętać o konieczności uwzględnienia w planie zajęć lektoratu z języka obcego CNJO http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cnjo/Strony/default.aspx

Wszelkie zapytania mailowe do dziekanatu prosimy kierować wyłącznie z adresu w domenie @sgh.waw.pl

 

Informacje na temat studiów znajdują się na stronach Dziekanatu:

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/informacje_dla_i_roku.aspx

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/default.aspx

ZAJĘCIA NA STUDIACH LICENCJACKICH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ:

28 września 2019 r. – studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym

30 września 2019 r. – studia niestacjonarne w trybie popołudniowym
Odbiór legitymacji: 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r. wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.

W/w kwotę należy wpłacić na swoje indywidualne konto dostępne po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu (link do WD), uwaga – nie na konto rekrutacyjne. Jako tytuł wpłaty prosimy wpisać: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację.


Studenci przyjęci w rekrutacji wrześniowej  zapraszamy po odbiór legitymacji od 30.09.2019 w godzinach obsługi studentów


*Uwaga studenci płacący za studia: 

Informujemy, że odbiór legitymacji jest możliwy po odnotowaniu na koncie studenta w wirtualnym dziekanacie wpłaty za pierwszy semestr studiów (zgodnie z zadeklarowaną w umowie formą płatności).