Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Obrony prac dyplomowych
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Instrukcje Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie obron prac dyplomowych

 

Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie
obron prac dyplomowych z dnia 5.04.2022 r.

 

W nawiązaniu do § 39 ust. 12 Regulaminu Studiów obowiązującego od dnia 01.10.2021 r. określam zasady organizacji egzaminu dyplomowego.

1.  Od 1 czerwca 2022 roku obrony prac dyplomowych odbywają się w formie stacjonarnej w terminie i w sali wskazanej przez dziekanat.

2. ​ Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa w ostatnim dniu drugiego terminu sesji egzaminacyjnej w semestrze, w którym realizowane jest seminarium licencjackie (§ 38 ust. 6 Regulaminu Studiów).

3.  Warunkiem przystąpienia studenta do obrony w lipcu jest złożenie pracy dyplomowej do 31 maja. Jeśli termin ten wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

4.   Za termin złożeniu pracy uznaje się termin wgrania pozytywnej recenzji przez promotora do systemu APD.

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 1.06.2022 r. i obowiązuje do odwołania. Tym samym przestaje obowiązywać instrukcja z dnia 26.07.2021 r. z zastrzeżeniem osób, które zrealizowały seminarium licencjackie i złożyły pracę nie później niż w semestrze zimowym 2021/22. W ich przypadku poprzednia instrukcja zachowuje ważność do końca lipca 2022.


​Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie obron prac dyplomowych w trybie online z dnia 26.07.2021 r. - obowiązuje do 31.05.2022, z zastrzeżeniem osób, które zrealizowały seminarium licencjackie i złożyły pracę nie później niż w semestrze zimowym 2021/22. W ich przypadku instrukcja zachowuje ważność do końca lipca 2022.​


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie obron prac dyplomowych z dnia 5.04.2022​​ - obowiązuje od 1.06.2022 z zastrzeżeniem osób, które zrealizowały seminarium licencjackie i złożyły pracę nie później niż w semestrze zimowym 2021/22. W ich przypadku poprzednia instrukcja zachowuje ważność do końca lipca 2022.​​​


 

 
 
 

 Dla Promotora i Recenzenta

 
 

 pliki do pobrania

 
 

 Harmonogramy obron