Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego :
Dziekanat Studium Licencjackiego

​Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 24 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zalecamy Państwu uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, lektoratach prowadzonych z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość oferowanych przez SGH. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji przekazywanych przez wykładowców o formach i sposobach realizacji zajęć. 
Przypominamy o konieczności nawiązania kontaktu z wykładowcą. Obowiązek ten ciąży szczególnie na studentach wnioskujących o wpis warunkowy i powtarzanie semestru oraz dopisanych do przedmiotu na podstawie decyzji Dziekana po zakończeniu zapisów przez WD, tak aby uaktualniane na bieżąco listy obecności znajdowały potwierdzenie w listach posiadanych przez wykładowców.
 
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zostają odroczone płatności rat przypadających na marzec, kwiecień i maj do końca czerwca 2020 r. Z tytułu odroczenia rat płatności, nie nalicza się odsetek za zwłokę a naliczone za okres od 12 marca do wejścia w życie zarządzenia odsetki umarza się.

Przekazujemy, iż Biblioteka umożliwiła Pracownikom i Studentom korzystanie ze zbiorów. Istnieje możliwość skanowania książek. Szczegóły na stronie Biblioteki SGH. Zachęcamy do skorzystanie z tej możliwości zwłaszcza przy przygotowywaniu prac dyplomowych. Warto zauważyć, że dostępne on-line zbiory Biblioteki są niezwykle bogate: jako jedni z nielicznych dysponujemy pełnym dostępem do znakomitych baz pełnotekstowych takich jak Scopus, Web of Science, EBSCO i wiele innych.
 
W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt z CTI za pośrednictwem Helpdesk.

 

Archiwum