Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : legitymacja_studencka_SL
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Ważność legitymacji studenckiej

 
Informujemy, że kwestie dotyczące ważności legitymacji studenckich w czasie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni zostały przeniesione do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do art. 51b ust. 4.
Zgodnie z tym artykułem legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności. Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 


 

 Legitymacje studentów z wyższych semestrów

 
Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie, które były przedłużane do 31.03.2020 lub 31.10.2020 zachowują wazność przez 60 dni od zakończenia okresu zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni. 

Wszyscy studenci posiadający nr PESEL mają możliwość aktywowania mLegitymacji.
Zalecamy Państwu skorzystanie z tej opcji.


Od 6 września br. studenci mogą przedłużyć legitymację studencką. Studenci, którzy zrekrutowali się od roku akademickiego 2020/2021 będą mogli odebrać swoje legitymacje.

Zarówno na przedłużenie legitymacji, jak i odbiór legitymacji będą prowadzone zapisy na stronie internetowej:

 - odbiór legitymacji - studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021

przedłużanie legitymacji

Osoby, które mają już decyzję semestralną po semestrze letnim 2020/2021 i wniosły wszelkie opłaty (w tym czesne za semestr zimowy 2021/2022) otrzymają przedłużenie legitymacji do 31.03.2022.

Cały proces będzie zorganizowany przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zatem prosimy  o przestrzegania zasad: dezynfekcja rąk, do dziekanatu zapraszamy tylko i wyłącznie w maseczkach.

Prosimy o przestrzeganie godzin zapisów, gdyż osoby, które nie pojawią się o wyznaczonej godzinie, nie zostaną obsłużone.

Odbiór legitymacji przez studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 - w najbliższym czasie (po 15 września), na stronie dziekanatu​ zostaną zamieszczone szczegółowe informacje na temat możliwości odbioru legitymacji.

 ​

 

 Legitymacje dla studentów I-go semestru

 
 

 mlegitymacja

 
Od 31.03.2020 r. każdy student SGH (na studiach I i II stopnia) ma możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby dokonać aktywacji, należy wykonać 3 proste kroki: 
 
mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby będę mogły potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej). 
 
Po każdym wygaśnięciu mLegitymacji, przedłużeniu ELS, wznowieniu studiów należy na nowo zamówić mLegitymację.​

  

 

 Duplikat legitymacji

 

Jeżeli Państwa legitymacja uległa zgubieniu bądź zniszczeniu, można wystąpić o jej duplikat. W tym celu należy:  

  • złożyć podanie w USOS web z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji​
  • dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta widoczny w USOS web  

Czas oczekiwania na legitymację wynosi około 2 tygodni (termin jest podany w przybliżeniu, gdyż dokument jest wykonywany poza biurem Dziekanatu Studium Licencjackiego).