Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Legitymacja studencka
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Legitymacja studencka

 

Legitymacje studenckie będą wydawane w Dziekanacie na podstawie dowodu wpłaty.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18 z dnia 8 maja 2019 r. wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 zł.

W/w kwotę należy wpłacić na swoje indywidualne konto dostępne po zalogowaniu do USOSweb​​, uwaga – nie na konto rekrutacyjne. Jako tytuł wpłaty prosimy wpisać: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację.

*Uwaga studenci płacący za studia: 

Informujemy, że odbiór legitymacji jest możliwy po odnotowaniu na koncie studenta w USOSweb wpłaty za pierwszy semestr studiów (zgodnie z zadeklarowaną w umowie formą płatności).

 
 
Jeżeli Państwa legitymacja uległa zgubieniu bądź zniszczeniu, można wystąpić o jej duplikat. W tym celu należy:  
  • złożyć podanie  z prośbą o ponowne wyrobienie legitymacji
  • dokonać wpłaty w wysokości 33 zł na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie  
Podanie wraz z dowodem wpłaty składają Państwo w Biurze podawczym w godzinach obsługi studentów (pok. 7).
 
 

 mLegitymacja

 
Od 31.03.2020 r. każdy student SGH (na studiach I i II stopnia) ma możliwość aktywowania mLegitymacji studenckiej. Aby dokonać aktywacji, należy wykonać 3 proste kroki: 
 
mLegitymacja studencka – czyli legitymacja studencka w telefonie – działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona można potwierdzić status studenta, skorzystać z ulg i zwolnień. Przy użyciu aplikacji mWeryfikator uprawnione osoby będę mogły potwierdzić dane (imię, nazwisko, zobaczyć zdjęcie z dokumentu, sprawdzić ważność mLegitymacji studenckiej). 
 
 
Uwaga:
mLegitymacja będzie ważna do 31 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów Dz.U. 2020 r. poz. 420, chyba że została przedłużona ważność tradycyjnej legitymacji do 31 października 2020 r., wtedy i mLegitymacja będzie ważna do tego dnia.