Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Informacje dziekanów
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dziekanów

 


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie złożenia pracy dyplomowej - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie obron prac dyplomowych w trybie online - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie trybu i terminów usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie ustalenia w jednym dniu sesji więcej niż dwóch egzaminów lub kolizji godzinowej egzaminów - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie trybu zmiany studiowanego kierunku - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 14.09.2021 w sprawie deklaracji studenckich wyboru zajęć oraz seminariów licencjackich - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 7.09.2021 w sprawie realizacji zajęć w trybie indywidualnym​ - obowiązuje od 01.10.2021

Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w​ Warszawie​​ ​- dotyczy studentów przyjętych w roku akademickim 2021/2022


Informacja o trybie uznawania celów uczenia się (przepisywaniu uzyskanych wcześniej ocen) przez Dziekana Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​​ - 24.06.2021 (Wniosek o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF​)


Instrukcja Dziekana Studiu​​​m Licencjackiego z dnia 26.05.2021 w sprawie terminu składania wniosku o zmianę trybu studiów


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 6.10.2020 w sprawie rozliczania absolutoriów​ 


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego SGH dotycząca podań, w których zawarta jest prośba o zwrot pieniędzy ma konto


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego​ - semestr zimowy 2021/2022
ARCHIWUM: INFORMACJE DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO