Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Informacje dziekanów
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dziekanów

 


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 22.06.2022 w sprawie terminu składania wniosku o zmianę trybu studiów - rok akademicki 2022/2023


Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w​ Warszawie​​ ​- dotyczy studentów przyjętych w roku akademickim 2022/2023

Informacja o trybie uznawania celów uczenia się (przepisywaniu uzyskanych wcześniej ocen) przez Dziekana Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​​ - 05.05.2022 (Wniosek o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF​)


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie obron prac dyplomowych z dnia 5.04.2022 - obowiązuje od 1.06.2022 z zastrzeżeniem osób, które zrealizowały seminarium licencjackie i złożyły pracę nie później niż w semestrze zimowym 2021/22. W ich przypadku poprzednia instrukcja zachowuje ważność do końca lipca 2022.


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie złożenia pracy dyplomowej - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie obron prac dyplomowych w trybie online - obowiązuje od 01.10.2021 do 31.05.2022 z zastrzeżeniem osób, które zrealizowały seminarium licencjackie i złożyły pracę nie później niż w semestrze zimowym 2021/22. W ich przypadku ​instrukcja zachowuje ważność do końca lipca 2022.


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie trybu i terminów usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie ustalenia w jednym dniu sesji więcej niż dwóch egzaminów lub kolizji godzinowej egzaminów - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 26.07.2021 w sprawie trybu zmiany studiowanego kierunku - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 14.09.2021 w sprawie deklaracji studenckich wyboru zajęć oraz seminariów licencjackich - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 7.09.2021 w sprawie realizacji zajęć w trybie indywidualnym​ - obowiązuje od 01.10.2021


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego z dnia 6.10.2020 w sprawie rozliczania absolutoriów​ 


Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego SGH dotycząca podań, w których zawarta jest prośba o zwrot pieniędzy ma konto


Informacja Dziekana Studium Licencjackiego - semestr letni 2021/2022


ARCHIWUM: INFORMACJE DZIEKANA STUDIUM LICENCJACKIEGO