Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Informacje dla I roku
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla studentów I roku

 

REGULAMIN STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WA​RSZAWIE​ 

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW I STOPNIA W SGH​ 

DEKLARACJE SEMESTRALNE 

LEGITYMACJA STUDENCKA 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

OPŁATYUBEZPIECZENIE  

LOKALIZACJA KAMPUSU SGH​  ​ 


Szanowni Państwo,

witamy serdecznie w gronie studentów Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wkrótce otrzymają Państwo mailem (na adres podany w systemie rekrutacyjnym) informacje o: numerze albumu, loginie i haśle do sieci SGH. Wspomniany powyżej login i hasło umożliwią Państwu wybór przedmiotów.

W przypadku gdyby Państwo nie otrzymali maila z ww. danymi do 22 sierpnia 2022 r., prosimy o pilne skontaktowanie się z Działem Rekrutacji SGH.

Podjęcie studiów w SGH jest uwarunkowane wyborem odpowiednich przedmiotów, zgodnych z Państwa planem studiów. Terminy składania deklaracji wyboru przedmiotów są następujące:

– 23.08 (wtorek) od godz. 10.00 do 30.08 (wtorek) do godz. 10.00 - składanie przez system WD podań o uznanie ocen przez studentów I semestru ponownie zrekrutowanych na studia (osoby, które chcą przepisać oceny uzuskane w trakcie wcześniejszych studiów w SGH) - INSTRUKCJA DZIEKANA SL​ ​​

1.09 (czwartek) od godz. 10.00 – 5.09 (poniedziałek) do godz. 10.00  – I etap,

14.09 (środa) od godz. 10.00 – 15.09 (czwartek) do godz. 10.00  II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH (wszystkie tryby), którzy brali udział w I etapie deklaracji (Preferencjach) – I tura

16.09 (piątek) - przerwa techniczna

17.09 (sobota) od godz. 10.00 – 20.09 (wtorek) do godz. 10.00 - II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH – II tura (dopisywanie się do uruchomionych przedmiotów obowiązkowych dla I semestru studiów w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów)

– 23.09 (piątek) od godz. 10.00 – 26.09 (poniedziałek) do godz. 10.00  – dodatkowy etap - dopisywanie się do uruchomionych zajęć (TERMIN DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH W TRYBIE POPOŁUDNIOWYM
– 
24.09 (sobota) od godz. 10.00 – 26.09 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap - dopisywanie się do uruchomionych zajęć​(TERMIN DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W TRYBIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM) 

– 28.09 (środa) od godz. 10.00 – 3.10 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców”  – akceptacja przez wykładowców do 05.10.2022


Szczegółowy harmonogram deklaracji znajduje się na stronie: www.sgh.waw.pl/dsl/deklaracje 

Jednocześnie informujemy, że na I semestrze studiów należy zadeklarować (obowiązkowo) następujące przedmioty:
​​Studenci studiów stacjonarnych  Studenci studiów niestacjonarnyc w trybie popołudniowym​ Studenci studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym​
geografia ekonomiczna (11043) lub historia gospodarcza (11044)​ ​geografia ekonomiczna (11043) lub historia gospodarcza (11044)​ ​geografia ekonomiczna (11043) lub historia gospodarcza (11044)​
matematyka (11049) ​matematyka (11049) ​matematyka (11049)
mikroekonomia I (11050) ​mikroekonomia I (11050) ​mikroekonomia I (11050)
podstawy prawa (11054) ​podstawy prawa (11054) ​podstawy prawa (11054)
wstęp do informatyki gospodarczej (11053) ​wstęp do informatyki gospodarczej (11053) ​wstęp do informatyki gospodarczej (11053)
wychowanie fizyczne (oddzielne zapisy) ​​filozofia (11062lub socjologia (11057) ​​filozofia (11062) lub socjologia (11057)​
(język obcy I, język obcy II (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)
język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)​*
język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)​
proseminarium z metodyki studiowania (11001) ​proseminarium z metodyki studiowania (11001)– może być realizowane w semestrach 1-3​ ​proseminarium z metodyki studiowania (11001)– może być realizowane w semestrach 1-3​
​​społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002) ​​społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002) - może być realizowana w semestrach 1-3 ​​społeczna odpowiedzialność organizacji e-learning (11002) - może być realizowana w semestrach 1-3
 • Szkolenia e-learningowe: biblioteczne (14998), BHP (14999), ochrona własności intelektualnej - podstawy (14996) realizowane na platformie e-sgh.waw.pl​
 • Szkolenie Wstęp do kultury akademickiej - zapisy w II etapie deklaracji.
 
Studenci mogą też od pierwszego semestru studiów wybrać naukę języka obcego II (wymagana jest wówczas wstępna znajomość języka niemieckiego na poziomie A2) i kontynuować ją aż do semestru czwartego lub po zaliczeniu danego semestru – zrezygnować z kontynuacji nauki tego języka. Uzyskane punkty ECTS za poszczególne semestry nauki języka niemieckiego (I semestr – 2 ECTS, II semestr – 3 ECTS, III semestr – 2,5 ECTS, IV semestr – 3 ECTS) są wliczane do puli punktów za przedmioty do wyboru (w semestrach IV–V).

 


Zapisując się na zajęcia prosimy, aby Państwo pamiętali o konieczności uwzględnienia w swoim planie zajęć lektoratu z języka obcego. Organizacją lektoratów z języków obcych zajmuje się Centrum Nauczania Języków Obcych: www.sgh.waw.pl/cnjo​​

Terminy deklaracji są dla Państwa obowiązkowe.

Wszelkie zapytania mailowe do dziekanatu prosimy kierować wyłącznie z adresu w domenie @student.sgh.waw.pl

Przypominamy, że w przypadku studiów niestacjonarnych oraz studiów w języku angielskim, opłatę za pierwszy semestr (lub jej pierwszą ratę, jeśli taki wariant opłat Państwo wybraliście) należy wnieść do 30 września 2022 r. na indywidualny numer konta dostępny w USOSweb i Wirtualnym Dziekanacie, w zakładce „Opłaty”.

Osoby, które studiowały już lub nadal studiują w SGH, mają możliwość wystąpienia o uznanie efektów uczenia się (przepisanie ocen) ze zrealizowanych wcześniej przedmiotów, co szczegółowo określa załączona Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w​ Warszawie​​ ​
pamiętajcie Państwo, że należy zwrócić baczną uwagę na terminy zawarte w ww. instrukcji!.


ZAJĘCIA NA STUDIACH LICENCJACKICH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ:

3 października 2022 r. – studia stacjonarne oraz niestacjonarne w trybie popołudniowym,

1 października  2022 r. – studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym.

Do zobaczenia w SGH!
Zespół Dziekanatu Studium Licencjackiego


Poniżej przydatne linki:

Informacja dla osób, które ponownie przeszły proces rekrutacji na rok akademicki 2022/2023: Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w​ Warszawie​​ ​


Informacja o trybie uznawania celów uczenia się (przepisywaniu uzyskanych wcześniej ocen) przez Dziekana Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​​ - 05.05.2022 (Wniosek o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF​)DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dziekani Studium Licencjackiego
 2. Pracownicy Dziekanatu Studium Licencjac​kiego​
 3. Godziny obsługi studentów studiów licencjackich
 4. Harmonogram zajęć
 5. Organizacja roku akademickiego (w tym terminy zjazdów studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym)
 6. Lektoraty z języków obcych, kontakt: Centrum Nauki Języków Obcych
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego, kontakt: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 8. Zajęcia w formie e-learningu, kontakt: Centrum Otwartej Edukacji
 9. Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
 10. Biblioteka
 11. Wyjazdy zagraniczne: Centrum Współpracy Międzynarodowej 
 12. Problemy z hasłem do systemów SGH – Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury  Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (e-mail: zwri@sgh.waw.pl​)
 13. Problemy z Wirtualnym Dziekanatem prosimy zgłaszać na adres helpdesk@sgh.waw.pl
 14. Serwis Kariera – portal z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów SGH

 kampus-SGH_1_pl_en.png