Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Informacje dla I roku
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla studentów I roku

 

REGULAMIN STUDIÓW W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WA​RSZAWIE​ 

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW I STOPNIA W SGH​ 

DEKLARACJE SEMESTRALNE 

LEGITYMACJA STUDENCKA 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

OPŁATYUBEZPIECZENIE  

LOKALIZACJA KAMPUSU SGH​  ​ 


Szanowni Państwo,

witamy serdecznie w gronie studentów Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Wkrótce otrzymają Państwo mailem (na adres podany w systemie rekrutacyjnym) informacje o: numerze albumu, loginie i haśle do sieci SGH. Wspomniany powyżej login i hasło umożliwią Państwu wybór przedmiotów, który w SGH jest dokonywany tylko i wyłącznie za pomocą systemu Wirtualny Dziekanat (https://dziekanat.sgh.waw.pl/).

W przypadku gdyby Państwo nie otrzymali maila z ww. danymi do 23 sierpnia 2021 r., prosimy o pilne skontaktowanie się z Działem Rekrutacji SGH.

Podjęcie studiów w SGH jest uwarunkowane wyborem odpowiednich przedmiotów, zgodnych z Państwa planem studiów. Terminy składania deklaracji wyboru przedmiotów są następujące:

– 24.08 (wtorek) od godz. 10.00 do 30.08 (poniedziałek) do godz. 10.00 - składanie przez system WD podań o uznanie ocen przez studentów I semestru ponownie zrekrutowanych na studia (osoby, które chcą przepisać oceny uzuskane w trakcie wcześniejszych studiów w SGH) - INSTRUKCJA DZIEKANA SL​ ​

02.09 (czwartek) od godz. 10.00 do 06.09 (poniedziałek) do godz. 10.00 – I etap,

15.09 (środa) od godz. 10.00 do 16.09 (czwratek) do godz. 10.00 – usuwanie kolizji 

18.09 (sobota) od godz. 10.00 do 21.09 (wtorek) do godz. 10.00 – II etap - dopisywanie się do uruchomionych zajęć

– 24.09 (piątek) od godz. 10.00 do 27.09 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap - dopisywanie się do uruchomionych zajęć - TERMIN DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH W TRYBIE POPOŁUDNIOWYM

– 25.09 (sobota) od godz. 10.00 do 27.09 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap - dopisywanie się do uruchomionych zajęć.TERMIN DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W TRYBIE SOBOTNIO-NIEDZIELNYM 


– 28.09 (wtorek) od godz. 10.00 do 04.10 (poniedziałek) do godz. 10.00 – dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć „za zgodą wykładowców”  – akceptacja przez wykładowców do 06.10.2021


Zapisy na zajęcia z Wychowania fizycznego 


Szczegółowy harmonogram deklaracji znajduje się na stronie: www.sgh.waw.pl/dsl/deklaracje 

Jednocześnie informujemy, że na I semestrze studiów należy zadeklarować (obowiązkowo) następujące przedmioty:

Studenci studiów stacjonarnych

Studenci studiów niestacjonarnych w trybie popołudniowym 

Studenci studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym

geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza

geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza

geografia ekonomiczna lub historia gospodarcza

matematyka

matematyka​

matematyka

mikroekonomia I

mikroekonomia I

mikroekonomia I

podstawy prawa

podstawy prawa

podstawy prawa

wstęp do informatyki gospodarczej

wstęp do informatyki gospodarczej

wstęp do informatyki gospodarczej

proseminarium z metodyki studiowania

filozofia lub socjologia

filozofia lub socjologia

język obcy I, język obcy II

(do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)

język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)

język obcy I (do grup przydziela Centrum Nauczania Języków Obcych)​

Studenci mogą też od pierwszego semestru studiów wybrać naukę języka obcego II (wymagana jest wówczas wstępna znajomość języka niemieckiego na poziomie A2) i kontynuować ją aż do semestru czwartego lub po zaliczeniu danego semestru – zrezygnować z kontynuacji nauki tego języka. Uzyskane punkty ECTS za poszczególne semestry nauki języka niemieckiego (I semestr – 2 ECTS, II semestr – 3 ECTS, III semestr – 2,5 ECTS, IV semestr – 3 ECTS) są wliczane do puli punktów za przedmioty do wyboru (w semestrach IV–V).

wychowanie fizyczne (oddzielne zapisy)

proseminarium z metodyki studiowania – może być realizowane w semestrach 1-3​

proseminarium z metodyki studiowania – może być realizowane w semestrach 1-3

Szkolenia e-learningowe: biblioteczne; BHP; ochrona własności intelektualnej – podstawy.

Szkolenie: Wstęp do kultury akademickiej - zapisy w II etapie deklaracji.

W dowolnym semestrze (I-VI) należy odbyć szkolenie e-learningowe: społeczna odpowiedzialność organizacji


Zapisując się na zajęcia prosimy, aby Państwo pamiętali o konieczności uwzględnienia w swoim planie zajęć lektoratu z języka obcego. Organizacją lektoratów z języków obcych zajmuje się Centrum Nauczania Języków Obcych: www.sgh.waw.pl/cnjo​​

Terminy deklaracji są dla Państwa obowiązkowe.

Wszelkie zapytania mailowe do dziekanatu prosimy kierować wyłącznie z adresu w domenie @student.sgh.waw.pl

Przypominamy, że w przypadku studiów niestacjonarnych oraz studiów w języku angielskim, opłatę za pierwszy semestr (lub jej pierwszą ratę, jeśli taki wariant opłat Państwo wybraliście) należy wnieść do 30 września 2020 r. na indywidualny numer konta dostępny w USOSweb i Wirtualnym Dziekanacie, w zakładce „Opłaty”.

Osoby, które studiowały już lub nadal studiują w SGH, mają możliwość wystąpienia o uznanie efektów uczenia się (przepisanie ocen) ze zrealizowanych wcześniej przedmiotów, co szczegółowo określa załączona Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (pamiętajcie Państwo, że należy zwrócić baczną uwagę na terminy zawarte w ww. instrukcji!).


ZAJĘCIA NA STUDIACH LICENCJACKICH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ:

1 października 2021 r. – studia stacjonarne oraz niestacjonarne w trybie popołudniowym,

2 października  2021 r. – studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym.

Do zobaczenia w SGH!
Zespół Dziekanatu Studium Licencjackiego


Poniżej przydatne linki:

Informacja dla osób, które ponownie przeszły proces rekrutacji na rok akademicki 2021/2022: Instrukcja Dziekana w sprawie uznawania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w​ Warszawie ​


Informacja o trybie uznawania celów uczenia się (przepisywaniu uzyskanych wcześniej ocen) przez Dziekanat Studium Licencjackiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​ - 24.06.2021 (Wniosek o przepisanie oceny - Formularz dotyczy ocen przepisywanych spoza SGH WORD, PDF​) ​DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dziekani Studium Licencjackiego
 2. Pracownicy Dziekanatu Studium Licencjackiego​
 3. Godziny obsługi studentów studiów licencjackich
 4. Harmonogram zajęć
 5. Organizacja roku akademickiego (w tym terminy zjazdów studentów studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym)
 6. Lektoraty z języków obcych, kontakt: Centrum Nauki Języków Obcych
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego, kontakt: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 8. Zajęcia w formie e-learningu, kontakt: Centrum Otwartej Edukacji
 9. Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
 10. Biblioteka
 11. Wyjazdy zagraniczne: Centrum Programów Międzynarodowych
 12. Problemy z hasłem do systemów SGH – Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury  Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (e-mail: zwri@sgh.waw.pl​)
 13. Problemy z Wirtualnym Dziekanatem prosimy zgłaszać na adres helpdesk@sgh.waw.pl
 14. Serwis Kariera – portal z ofertami praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów SGH

 kampus-SGH_1_pl_en.png