Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 
          11.05.2020    
 

Szanowni Państwo,

Czas płynie szybko i już wkrótce przed nami sesja. Dlatego też jak co semestr pozwalam sobie przekazać Państwu garść informacji dotyczących funkcjonowania Dziekanatu Studium Licencjackiego.

1) Sesja

Z pewnością wszyscy z nas przekazali już studentom informację o szczegółach dotyczących zaliczenia – zgodnie z Zarządzeniem Rektora, powinniśmy byli przekazać tę informację do 10.05. Jednocześnie nasz nieoceniony Dział Organizacji Dydaktyki przygotował plan sesji, którego szczegóły zostały Państwu przekazane. Jeśli jednak ktoś Państwa zdecydował się w tym semestrze:

 
  • zrezygnować z egzaminu w sesji na rzecz innej formy zaliczenia (esej, projekt, prace domowe, itd.),
  •  
  • przeprowadzić egzamin ustny dla grupy na tyle licznej, że terminy wskazane przez DOD w proponowanym planie sesji nie są wystarczające
bardzo proszę o jak najpilniejsze poinformowanie o tym fakcie Działu Organizacji Dydaktyki, tak by informacja o braku egzaminu w sesji mogła zostać uwzględniona w jej harmonogramie, a Państwo by uniknęli sytuacji, w których studenci będą żywili pretensje, że we wskazanym terminie egzaminu nie ma.
 
Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność możliwie najbardziej precyzyjnego ustalenia nawet drobnych szczegółów. Przykładowo, nierzadko zaplanowane online spotkanie inicjowane jest przez kilka osób jednocześnie. W przypadku sesji związane w tym opóźnienia mogłyby być dla Państwa i dla studentów problemem.

 
 
Na koniec tego punktu chciałbym serdecznie Państwa poprosić o wyjątkowo dużą dozę wyrozumiałości wobec studentów. Ten semestr, tak jak dla nas, dla nich również był bardzo trudny. Pamiętajmy, że wszyscy znaleźliśmy się w warunkach całkiem odmiennych od dotychczasowych i bardzo ważne jest, abyśmy szczęśliwie dobrnęli do końca tego semestru, pamiętając rzecz jasna o konieczności odpowiedniej weryfikacji celów kształcenia, jednak mając z tyłu głowy także to, że spędzanie kilkunastu godzin dziennie przy komputerze w pełnym skupieniu jest ogromnym wyzwaniem, a problemy techniczne mogą przytrafić się każdemu.

 
2) Prace i obrony licencjackie

 
Uprzejmie przypominam, że od dwóch tygodni odbywają się obrony licencjackie w trybie zdalnym. Przewidujemy, że tak też pozostanie w lipcu. Już teraz mogą Państwo sprawdzić planowany harmonogram obron Państwa studentów na stronie a także przeczytać instrukcję obron on-line.

 
 
Będę wdzięczny jeśli przypomną Państwo swoim studentom, aby przyjrzeli się zawartym w instrukcji zapisom, do czego Państwa również namawiam. Proszę zauważyć, że zgodnie z instrukcją, a przede wszystkim, w konsekwencji celowych zmian w Regulaminie Studiów, nie ma żadnej konieczności dostarczania żadnych dokumentów na papierze, podpisanych recenzji, wydruku pracy – wszystko mogą Państwo, jak też i studenci, zrobić wprost z domu. To jednak oznacza, że na Państwu spoczywa odpowiedzialność i konieczność dopilnowania, by składana praca była zgodna z wymaganiami merytorycznymi i formalnymi dla pracy dyplomowej  które określone są w załączniku do Regulaminu studiów.
 
 
W szczególności bardzo proszę o sprawdzenie takich elementów jak: strona tytułowa, obecność spisu treści, streszczenia na końcu pracy. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do zadawania pytań mailem na adres: obrony.licencjat@sgh.waw.pl
 

Jednocześnie bardzo proszę o bardzo dokładne zastosowanie instrukcji – znacznie uprości nam to pracę, a Państwu ułatwi sprawne przejście przez obrony Państwa studentów. Przypominam, że aby móc bronić się w lipcu, konieczne jest złożenie pracy (i Państwa akceptacja pracy) w systemie APD najpóźniej do 1.06.2020 r. Uprzejmie przypominam o konieczności przesłania do DSL maila z opinią promotorską, potwierdzeniem akceptacji pracy oraz wskazaniem propozycji recenzenta – o szczegółach przeczytają Państwo w podlinkowanej wyżej instrukcji.

 
Bardzo ważne jest, aby ci z Państwa, którzy będą potrzebowali przyjechać na obronę na SGH, a zwłaszcza potrzebują wsparcia technicznego w jej trakcie, poinformowali Dziekanat o tym fakcie możliwie najwcześniej – zrobimy co w naszej mocy aby Państwu pomóc, a wcześniejszy sygnał znacznie nam to ułatwi.
 
Pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że zaliczenie seminarium studentom, którzy nie złożyli zaakceptowanej przez Państwa pracy licencjackiej, nie jest zgodne z Regulaminem Studiów.

 
3) Protokoły

 
Już za kilka dni Uczelnia wprowadzi system USOS do obsługi procesów dydaktycznych – zastąpi on w dużej części funkcjonujące dotąd rozwiązania. O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, protokoły będziemy w tej sesji wypełniać już w tym systemie. Proszę jak zawsze o terminowe wypełnienie protokołów – a tym razem, o przystąpienie do tego procesu możliwie najwcześniej, tak by uniknąć ewentualnych niespodzianek związanych ze zmianą systemu. Wierzę, że w przypadku problemów CTI zapewni nam wszystkim odpowiednie wsparcie techniczne. Informacja o terminach dostępności protokołów dostępna jest na stronie.
 

 
4) Deklaracje na semestr kolejny

 
Za nami pierwszy etap składania deklaracji na semestr zimowy 2020/2021. Na stronie znajdą Państwo informację o dokładnych terminach. Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na kluczowy moment, tj. przełom maja i czerwca, kiedy to DOD przekaże Państwu informację o proponowanych terminach zajęć oraz przełom czerwca li lipca, kiedy możliwe będzie zgłoszenie zainteresowania prowadzeniem zajęć, które staną się podlimitowe po drugim etapie składania deklaracji.

Jednocześnie, od 26.05.2020 r. rozpoczniemy zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy – bardzo proszę Państwa o zwrócenie uwagi na zgłoszenia studenckie od tego momentu.
 
Na koniec chciałbym podzielić się z Państwem refleksją. Podczas jednej z obron (a jakże, online) jeden z wykładowców stwierdził, że jest pod wrażeniem, w jaki sposób SGH po pierwszych kilku dniach od początku epidemii w Polsce zaczęło sprawnie działać, co wcale nie jest normą w różnych podmiotach. To jest, proszę Państwa, zasługa nas wszystkich, za co serdecznie Państwu dziękuję.

 

 
 
Z poważaniem
Bartosz Witkowski
dziekan Studium Licencjackiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE