Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Dla dydaktyków
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Informacje dla wykładowców Studium Licencjackiego SGH

 

25.02.2021


Szanowni Państwo,

 Rozpoczął się kolejny semestr zajęć, dlatego też tradycyjnie chciałbym przekazać kilka ważnych dla Państwa informacji. Nie chcąc powielać wiadomości zawartych w mailu z dnia 19.02.2021 od Pani Dziekan Doroty Niedziółki, w którym pani Dziekan znakomicie podsumowała ważne z punktu widzenia procesu nauczania informacje. Chciałbym jedynie zwrócić Państwa uwagę, że jego dwa pierwsze punkty dotyczące organizacji dydaktyki są spójne dla DSL i DSM, dlatego też zachęcam do zapoznania się z nimi i pozwolę sobie nie powtarzać zawartych tam treści.

Poniżej pozwalam sobie przedstawić Państwu kilka dodatkowych kwestii ważnych z punktu widzenia sprawnej organizacji dydaktyki w DSL: 


1. Dopisywanie na zajęcia

 Jeśli chcą Państwo przyjąć dodatkowe osoby na zajęcia, to jedyną drogą (po dwóch wcześniejszych etapach deklaracji, których harmonogram dostępny jest na stronie ​
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/deklaracje_dla_wykladowcow.aspx), jest wyrażenie zgody w formularzu w WD, który będzie aktywny dla studentów do dnia 1 marca do godz. 10.00, natomiast Państwo macie możliwość zaakceptowania studenckich próśb w tym zakresie do 2 marca do końca dnia. Brak takiej zgody z Państwa strony będzie jednoznaczny z odrzuceniem prośby studenta o dopisanie się do zajęć. Warto podkreślić, że taki sam skutek będzie miało zarówno wyraźne odrzucenie prośby studenta, jak i brak reakcji z Państwa strony na prośby zgłoszone w WD. Dodanie studenta do zespołu w MSTeams nie jest jednoznaczne z jego formalnym przyjęciem na zajęcia. Oznacza to także, że osoby, które dodadzą Państwo do grupy w MSTeams nie pojawią się jedynie na tej podstawie w Państwa grupie, ani później - na protokole i nie będzie możliwości ich dopisywania do zajęć na tej podstawie, dlatego uprzejmie proszę, aby np. nie wystawiali Państwo ocen końcowych takim osobom. 


2. Prace licencjackie

Wzorem lat ubiegłych, w semestrze letnim ostatecznym terminem składania ocenionych prac licencjackich dla studentów chcących bronić się w lipcu jest 31 maja. Proszę o zwrócenie uwagi, że do tego dnia zarówno praca, jak i Państwa opinia o niej powinna zostać zamieszczona w systemie APD - tylko wówczas termin ten będzie uznany za dotrzymany. W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące granicznych wartości współczynników podobieństwa, przesyłam link do odpowiednich informacji https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/ctiii/dla_studentow/Strony/JSA.aspx. Proszę o umieszczanie propozycji recenzentów w treści maila informującego o przyjęciu pracy licencjackiej, który powinien zostać wysyłany na adres: obrony.licencjat@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać "promotor XXXXX, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta). Szczegółowe zasady składania prac licencjackich on-line można odnaleźć na stronie https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/Obrony-on-line.aspx 

Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem Studiów, dla studentów, którym nie zależy na obronie w lipcu, ostatecznym terminem składania prac jest koniec II terminu letniej sesji egzaminacyjnej, czyli 26 września 2021 (także w tym przypadku za efektywne złożenie pracy uznane będzie wprowadzenie do systemu zarówno pracy, jak i Państwa opinii o niej)​

Uprzejmie prosimy Państwa o przypomnienie Państwa seminarzystom o powyższych terminach, ze wskazaniem, że zapewne po wgraniu przez studentów finalnej wersji pracy do systemu, Państwo również potrzebują jeszcze czasu na jej akceptację i ocenę.

Obrony prac licencjackich planowane są w dniach 8-23.07.2021, a wstępny harmonogram obron zostanie zamieszczony na stronach www DSL do końca marca br.

Przy tej okazji pozwolę sobie przypomnieć Państwu o konieczności podpisania protokołów z obron, które odbywały się i odbywają nadal w trybie zdalnym. Zapraszamy Państwa w tym celu przy okazji bytności na SGH do Dziekanatu. Bardzo liczę, że już bardzo niedługo wszyscy będą mogli zrobić to bezpiecznie, dzięki szczepieniom, jakie - jak wierzę - wszyscy chętni niedługo będą mogli otrzymać.​


3. System USOS 

Uczelnia jest w trakcie przechodzenia na ogólnopolski system obsługi studentów USOS. Jest to decyzja niezależna od Dziekanatu, wiążąca się z przejściowym, czasem trudnym okresem dostosowawczym. W nowym systemie wpisywane są już oceny końcowe, natomiast "stary" system WD wspomaga nas jeszcze przy wyborach przedmiotów oraz zapisach na seminarium licencjackie. Dlatego też, w związku z pojawiającymi się pytaniami, nazwiska zapisanych na zajęcia studentów widzą Państwo najpierw na Państwa kontach w WD, dopiero później migrują one do USOS-a. W semestrze letnim 2020/2021 do dnia 22.03.2021 listy studentów będą dostępne jedynie w WD. Po tym terminie dane zostaną przegrane do USOS-a i w obu systemach będą Państwo mieli do nich dostęp (stosowny komunikat znajdą Państwo zarówno w WD, jak i w USOS). Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie różnic w odniesieniu do kształtu list studentów w zależności od systemu, z którego Państwo korzystają.

Nie potrafię określić, do kiedy dotychczasowy system będzie działał, jednak już w tym momencie pozwolę sobie Państwa uprzedzić, że czekają nas zmiany, o czym zapewne nasze niezawodne Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury poinformuje społeczność SGH z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozwolę sobie przypomnieć, że pracownicy DSL pozostają jak zawsze do Państwa dyspozycji, gdyby pojawiły się jakiekolwiek dodatkowe pytania z Państwa strony.

Życzę Państwu udanego semestru, pozostając z nadzieją, że kolejne odbywać się będą w tradycyjnej formie. Bardzo brakuje nam możliwości bezpośredniego kontaktu z Państwem i ze studentami - wierzę, że już niedługo.


Z poważaniem, 


Bartosz Witkowski  


 
 
 

 ważne terminy i procedury

 
 

 harmonogramy

 
 

 INNE