Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : deklaracje_dla_wykladowcow
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Harmonogram deklaracji studenckich

 


 Harmonogram deklaracji studenckich na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w Studium Licencjackim – informacja dla wykładowców


Deklaracje studentów w Studium Licencjackim składają się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostatecznie zatwierdzenie zajęć w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH. Szczegółowy harmonogram przekazujemy poniżej.​

Termin

Etap

Do 29.10.2020 (czwartek)

Przesłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o rezygn​acji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów

Pierwszy etap deklaracji

03.11.2020 (wtorek od godz. 10.00) – 09.11.2020 (poniedziałek do godz. 10.00)

I etap – wybór wykładowców i przedmiotów

03.11.2020 (wtorek) – 10.11.2020 (wtorek)

Zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych. Informacje prosimy przesyłać na adres anna.rek@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich

25.11.2020 (środa) – 29.12.2020 (wtorek)

Układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki

30.12.2020 (środa)

Przesłanie przez Dział Organizacji Dydaktyki informacji do wykładowców o dostępie planu zajęć w USOSweb

Do 07.01.2021 (czwartek)

Zgłaszanie przez wykładowców do DOD uwag do terminów zajęć

12.01.2021 (wtorek)

Opublikowanie wstępnego planu zajęć

Drugi etap deklaracji

15.01.2021 (piątek od godz. 10.00) – 29.01.2021 (piątek do godz. 10.00)

II etap – wypisywanie się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru, dopisywanie się do uruchomionych zajęć (szczegółówy hharmonogram dekaracji studenckich znajduje się na stronie WWW​)

29.01.2021 (piątek) – 31.01.2021 (niedziela)

Przesyłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej limitu liczebności grup dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 44 z dnia 11 maja 2020 r.) po II etapie wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie deklaracji studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych)

10.02.2021 (poniedziałek)

Publikacja planu zajęć dla studentów

Dodatkowy etap deklaracji

12.02.2021 (piątek od godz. 10.00) – 19.02.2021 (piątek do godz. 10.00)

Dodatkowy etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

22.02.2021 (poniedziałek od godz. 10.00) – 01.03.2021 (poniedziałek do godz. 10.00)

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców"

22.02.2021 (poniedziałek od godz. 14.00) – 02.03.2021 (wtorek do końca dnia)

Akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studentów w etapie „za z​godą wykładowcy”


​W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają: Pani A. Rek, kierownik DSL
i Pani dr J. Korpus, prodziekan