Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : deklaracje_dla_wykladowcow
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Harmonogram deklaracji studenckich

 

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 w Studium Licencjackim – informacja dla wykładowców

Deklaracje studentów w Studium Licencjackim składają się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostatecznie zatwierdzenie zajęć w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH. Szczegółowy harmonogram przekazujemy poniżej.

Termin

Etap

Do 04.05.2021 (wtorek)

Przesłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów

Pierwszy etap deklaracji – III i V semestr

07.05.2021 (piątek) od godz. 10.00 –11.05.2021 (wtorek) do godz. 10.00

I etap – wybór wykładowców i przedmiotów przez studentów na III-ci i V-ty semestr

07.05.2020 (piątek) – 

12.05.2021 (środa)

Zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych. Informacje prosimy przesyłać na adres anna.rek@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich

21.05.2021 (piątek) – 

15.06.2021 (wtorek)

Układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki

16.06.2021 (środa) RANO

Przesłanie przez Dział Organizacji Dydaktyki informacji do wykładowców o dostępie planu zajęć w USOSweb

21.05.2021 (piątek) – 

16.06.2021 (środa)

Zgłaszanie przez wykładowców do DOD uwag do terminów zajęć

18.06.2021 (piątek)

Opublikowanie wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

Drugi etap deklaracji – III i V semestr

05.07.2021 (poniedziałek od godz. 10.00) – 27.07.202 (wtorek) do godz. 10.00)

II etap – wypisywanie się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru, dopisywanie się do uruchomionych zajęć (szczegółowy harmonogram deklaracji studenckich znajduje się na stronie WWW​)

26.07.2021 (poniedziałek) – 

28.07.2021 (środa)

Przesyłanie mailem na adres anna.rek@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej limitu liczebności grup dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 44 z dnia 11 maja 2020 r.) po II etapie wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie deklaracji studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych)

09.08.2021 (poniedziałek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

Pierwszy etap deklaracji – I semestr

02.09.2021 (czwartek) od godz. 10.00 – 06.09.2021 (poniedziałek) do godz. 10.00

​I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH (wszystkie tryby studiów)

14.09.2021 (wtorek)

Publikacja ​wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

Drugi etap deklaracji – I semestr

18.09.2021 (sobota) od godz. 10.00 – 21.09.2021 (wtorek) do godz. 10.00

​II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH

23.09.2021 (czwartek)

​Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestru

Trzeci etap deklaracji – I, III i V semestr

24.09.2021 (piątek) od godz. 10.00 – 27.09.2021 (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

28.09.2021 (wtorek) od godz. 10.00 – 04.10.2021 (poniedziałek) do godz. 10.00

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców"

28.09.2021 (wtorek) od godz. 10.00 – 06.10.2021 (środa) do końca dnia

Akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studentów w etapie „za z​godą wykładowcy”

 

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają: Pani A. Rek, kierownik DSL i Pani dr J. Korpus, prodziekan.