Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : deklaracje_dla_wykladowcow
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Harmonogram deklaracji studenckich

 


 

Harmonogram deklaracji studenckich na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 w Studium Licencjackim – informacja dla wykładowców- II ETAP

   

Deklaracje studentów w Studium Licencjackim składają się z kilku etapów, począwszy od wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach po ostateczne zatwierdzenie zajęć w systemie Wirtualnego Dziekanatu. Kilkuetapowy proces z jednej strony ma za zadanie sprostać potrzebom edukacyjnym studentów, z drugiej zaś – stanowi wyraz bardzo bogatej oferty przedmiotów w SGH. Szczegółowy harmonogram przekazujemy poniżej.


 

 

Termin

Etap

Do 16.04.2020 (czwartek)

Przesłanie mailem na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl informacji o rezygnacji z prowadzenia zajęć zgłoszonych do informatora na dany rok akademicki lub o ograniczeniach dla wybranych trybów studiów

Pierwszy etap deklaracji – III i V semestr

22.04.2020 (środa od godz. 10.00) – 27.04.2020 (poniedziałek do godz. 10.00)

I etap – wybór wykładowców i przedmiotów przez studentów na III-ci i V-ty semestr

22.04.2020 (środa) – 28.04.2020 (wtorek)

Zgłaszanie gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć podlimitowych. Informacje prosimy przesyłać na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl podając tytuł, sygnaturę przedmiotu/ów oraz tryb studiów. Deklaracja prowadzenia zajęć podlimitowych zgłoszona na tym I etapie będzie wiążąca bez względu na liczbę studentów zapisanych na przedmiot po II etapie wyborów studenckich

Do 15.06.2020 (poniedziałek)

Układanie planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki 

Do 17.06.2020 (środa)

Zgłaszanie przez wykładowców do DOD uwag do terminów zajęć

19.06.2020 (piątek)

Opublikowanie wstępnego planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

Drugi etap deklaracji – III i V semestr

25.06.2020 (czwartek od godz. 10.00) – 15.07.2020 (środa do godz. 10.00)

II etap – usuwanie kolizji, wypisywanie się z przedmiotów kierunkowych i swobodnego wyboru oraz możliwość dopisywania do uruchomionych przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, przez studentów na III-ci i V-ty semestr.

13.07.2020 (poniedziałek) – 20.07.2020 (poniedziałek)

Przesyłanie mailem na adres katarzyna.wojcicka@sgh.waw.pl informacji o gotowości prowadzenia lub rezygnacji z zajęć, w przypadku których liczba studentów zmniejszyła się poniżej określony w Zarządzeniu limit na II etapi​​e wyborów (nie dotyczy przedmiotów, które po I etapie wyborów studenckich były podlimitowe i wyrazili Państwo zgodę na prowadzenie ich jako podlimitowych).

Liczebności grup można sprawdzić w WD wybierając opcję ,,korekta deklaracji".

24.07.2020 (piątek)

Publikacja planu zajęć dla studentów III-go i V-go semestru

 

Pierwszy etap deklaracji – I semestr

14.09.2020 (poniedziałek od godz. 10.00) do 16.09.2020 (środa od godz. 10.00)

​I etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH

23.09.2020 (środa)

Publikacja ​wstępnego planu zajęć dla studentów I-go semestru

Drugi etap deklaracji – I semestr

25.09.2020 (piątek od godz. 10.00) – 30.09.2020 (środa do godz. 15.00)

​II etap wyborów studenckich dla studentów rozpoczynających studia w SGH

30.09.2020 (środa)

​Publikacja planu zajęć dla studentów I-go semestr

 

Trzeci etap deklaracji – I, III i V semestr

25.09.2020 (piątek od godz. 10.00) – 30.09.2020 (środa do godz. 15.00)

III etap wyborów dla studentów (możliwość dopisania się do wszystkich przedmiotów, w miarę wolnych miejsc, brak możliwości wypisywania się z przedmiotów) oraz studentów toku "0" (możliwość dopisania i wypisania się ze wszystkich przedmiotów przez obcokrajowców, którzy przyjechali do SGH na wymianę zagraniczną)

02.10.2020 (piątek od godz. 14.00) – 07.10.2020 (środa) do godz. 10.00)

Dodatkowy etap dopisywania się studentów do zajęć "za zgodą wykładowców"

02.10.2020 (piątek) od godz. 14.00) – 08.10.2020 (czwartek do końca dnia)

Akceptacja przez wykładowców zgłoszeń studentów w etapie „za zgodą wykładowcy”

   
W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają: Pani K. Wójcicka, z-ca kierownika DSL i Pani dr A. Pluta-Zaremba, prodziekan.