Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : Terminy i system zapisów na seminarium licencjackie
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Zgłoszenie seminarium licencjackiego – informacja dla promotorów

 
Od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 zapisy na seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) są dokonywane za pomocą Wirtualnego Dziekanatu. W związku z powyższym prosimy Państwa o zapoznanie się z zaprezentowanymi poniżej informacjami dotyczącymi akceptacji zgłoszeń studentów na seminarium dyplomowe.

Jednocześnie informujemy, że studenci mają możliwość zapisania się na seminarium licencjackie semestr zimowy 2021/2022 w terminie 29.05.2021-05.10.2021.
Zapisy na semestr letni 2021/2022 będa możliwe w terminie 27.10.2021 (godz. 10.00) - 21.02.2022 (godz. 10.00).

1. Po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu należy wybrać „Akceptacja zapisów studenckich na seminaria licencjackie/magisterskie”.
1.png

2. Dla każdego studenta, który wysłał zgłoszenie uczestnictwa w seminarium, pojawia się dwuczęściowa tabela.
Górna część tabeli służy do wydania decyzji – akceptacji bądź odrzucenia zgłoszenia. W zależności od decyzji należy zaznaczyć „Pozytywna” lub „Negatywna”. W polu Komentarz do wybranej decyzji można wpisać dodatkowe informacje dla studenta, na przykład „brak miejsc” w przypadku decyzji negatywnej.
Dolna część tabeli służy do komunikacji ze studentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli promotor przed podjęciem decyzji chciałby skontaktować się ze studentem, może wpisać tu swoje uwagi, na przykład „Proszę przyjść na konsultacje” i kliknąć „Wyślij email”, który automatycznie zostanie skierowany na adres studenta.
Ważne: aby informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia została wprowadzona do systemu, należy kliknąć przycisk „Zapisz decyzje”, który znajduje się na dole listy oczekujących zgłoszeń.
2.png

3. Listy studentów zarówno z decyzją pozytywną, negatywną, jak i oczekujących na decyzję są dostępne po wybraniu „Liczebności i listy studentów – seminaria”.
3.png

 
Uwagi:
*    W danym momencie dla każdego studenta aktywne może być tylko jedno zgłoszenie na seminarium dla określonego kierunku. Pojęcie „aktywne zgłoszenie” oznacza zgłoszenie oczekujące na decyzję lub zgłoszenie już zaakceptowane przez promotora. Wydanie negatywnej decyzji przez dydaktyka powoduje, że staje się ono nieaktywne, co umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia u innego promotora w ramach tego samego kierunku studiów.
*  Zgłoszenie oczekujące na decyzję może być skasowane przez studenta, jeżeli dojdzie on do wniosku, że musi zmienić swój wybór seminarium licencjackiego na inny. Po pozytywnej decyzji promotora skasowanie zgłoszenia nie jest już możliwe.
 System będzie informował o oczekujących zgłoszeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila o następującej treści:
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w seminarium dyplomowym
System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH [wirtualny.dziekanat@sgh.waw.pl]
Otrzymał/ła Pan/Pani zgłoszenie/a z prośbą o dopisanie studentów do listy uczestników Pana/Pani zajęć seminarium dyplomowego.
Według stanu na dzień …. o godzinie 10:00:00:
- liczba podań studentów dziekanatu licencjackiego/magisterskiego oczekujących na wydanie decyzji: 2;
W systemie Wirtualnego Dziekanatu została uruchomiona funkcja, umożliwiająca wskazanie przez Pana/Panią, którzy studenci z listy zostaną dopisani do seminarium.
Wyrażenie zgody na dopisanie studenta spowoduje wpisanie studenta na listę uczestników seminarium. Wydanie negatywnej decyzji spowoduje anulowanie zgłoszenia studenta, umożliwiając mu wybór innego promotora.
Nie ma możliwości wycofania się z podjętej decyzji.

Wiadomość została wygenerowana przez System e-maili Wirtualnego Dziekanatu SGH