Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dziekanat Studium Licencjackiego : System antyplagiatowy JSA
Dziekanat Studium Licencjackiego
 

 Jednolity System Antyplagiatowy - Informacje

 
Od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 prace dyplomowe są składane, oceniane przez Promotorów i recenzowane za pomocą elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Kwestie związane z pracami dyplomowymi reguluje zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 20 marca 2020 r.zmieniające  zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie prac dyplomowych zmienione zarządzeniem Rektora nr 29 z dnia 30 maja 2019 r. Tekst jednolity zarządzenia Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r.
Szczegółowy opis procesu obiegu pracy dyplomowej w systemie ADP znajdziecie Państwo na stronie Centrum Technologii Informacyjnyc​h i Infrastruktury.

Poniżej można pobrać instrukcje dot. procedowania pracy w systemie APD przez Promotora i Recenzenta, interpretacji Raportu podobieństw oraz wyszukiwania wypełnionej i zatwierdzonej recenzji:
Termin składania prac licencjackich określa §38, ust.6 Regulaminu studiów (po zmianach wprowadzonych zgodnie z Uchwałą nr 709 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2020 r.​). 

Termin składania prac przez studentów, którzy chca się bronić w lipcu 2021 r. upływa 31.05.2021 r. 
Dla pozostałych osób w semestrze letnim 2020/2021 termin złożenia pracy licencjackiej upływa 26 września 2021 r. 

Ostateczny termin egzaminu dyplomowego przesyłany jest z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną na adres w domenie @sgh.waw.pl. Termin ten można również sprawdzić na stronie internetowej dziekanatu.

 
Zgodnie z decyzją Rektora, od dnia 22.03.2021 w APD recenzja wystawiona przez promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.​