Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zapomoga : Sposób składania wniosku
Zapomoga
 

 Sposób składania wniosku

 

1. Aby złożyć wniosek o zapomogę, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2.Wygenerowany w USOS wniosek należy składać w formie papierowej lub przez ePUAP.

Wnioski o zapomogę należy składać w Dziale Obsługi Studentów lub wysłać pocztą na adres:

Dział Obsługi Studentów
al. Niepodległości 162 pokój nr 2
02-554 Warszawa

LUB


Natomiast wymagane załączniki można wgrać w systemie USOS podczas wypełniania wniosku lub wysłać  mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl, bądż wysłać pocztą lub ePUAP wraz z wnioskiem. 

Dokumenty dołączane do wniosku o zapomogę mogą być złożone w oryginale lub w kopii (ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii).

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!

W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub przez ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.