Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ważne informacje

 
Przypominamy, że do wniosku o zapomogę muszą być dołączone dokumenty, które poświadczają, iż student lub jego rodzina znaleźli sie przejściowo w trudnej sytuacji życiowej!
Maksymalna kwota zapomogi wynosi 3000 zł.


1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub przez ePUAP jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę!

2. O zapomogę można ubiegać się, gdy:
- student przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej
- od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy 

3. Zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim.

4. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.