Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla osób z niepełnosprawnościami : Ważne informacje
Dla osób z niepełnosprawnościami
 

 Ważne informacje

 
1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub przez ePUAP jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. W celu ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy najpierw zgłosić się do Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych (Al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 304) celem dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
Bez dopełnienia tych formalności w Dziale Osób z Niepełnosprawnościami złożenie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych nie będzie możliwe.

3. Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych składa się na okres roku akademickiego z zastrzeżeniem, iż w przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego studentowi zostało przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych, prawo do przyznanego świadczenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.