Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla osób z niepełnosprawnościami : Generowanie wniosku o stypendium w USUSWEB
Dla osób z niepełnosprawnościami
 

 Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB

 
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/21 można nadal składać na zasadach par. 10 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów.

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta
2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wwnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

3. Wniosek należy wydrukować i podpisać.

4. Wniosek musi być wydrukowany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek należy wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów:

Dział Obsługi Studentów
al. Niepodległości 162 pok. 2
02-554 Warszawa

LUB

 wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.