Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Ważne informacje

 
1. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub przez ePUAP jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!

2. Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/22 wynosi 1050 zł.

3. Stypendium socjalne jest przeznaczone dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Ważne wyjaśnienia dotyczące liczenia dochodu i wymaganych dokumentów (brak dochodów, przebywanie w Polsce przez część roku, dochód poniżej 528 zł na osobę (od dnia 01.01.2022r. poniżej 600 zł), praca za granicą, brak alimentów itp.):  


5. Ważne wyjaśnienia dotyczące dochodów rodziców w przypadku, gdy jeden z rodziców w ogóle nie płaci alimentów (lub już nie płaci alimentów):    BRAK ALIMENTÓW

6. W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2021/22 rokiem bazowym jest 2020r.) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym 2020, a rozpoczęły się po 01.01.2021, jeśli trwają na dzień składania wniosku (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2020, a rozpoczęła pracę dopiero po 01.01.2021r. lub osoba pracowała w 2020r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 01.01.2021r.)