Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Socjalne : Kto może ubiegać się o stypendium
Socjalne
 

 Kto może ubiegać się o stypendium

 

Stypendium socjalne może otrzymać student, który:

- znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

- w podanym terminie złoży wniosek o stypendium socjalne, wygenerowany z systemu USOSweb,  wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

- jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i, odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi nie więcej, niż 1050 zł.