Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Socjalne : Świadcznie socjalne – Sekcja Pomocy Materialnej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Socjalne
 

 Socjalne

 
Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2021/22 można nadal składać na zasadach § 10 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów.

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP.
(składanie załączników - zgodnie z informacjami umieszczonymi w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów).
 

UWAGA: o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegac się WYŁĄCZNIE w przypadku:
* sieroctwa lub półsieroctwa wnioskodawcy, który nie ukończył 26 roku życia
* niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego
* korzystania przez wnioskodawcę lub pozostawania wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych , o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej
(UWAGA: chodzi wyłącznie o zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej ! Nie chodzi o świadczenia rodzinne, typu 500+, zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze!)


ZMIANY W STYPENDIUM SOCJALNYM OD ROKU 2019/20 - OBOWIĄZEK ZAŚWIADCZENIA Z OPS PRZY DOCHODZIE NA OSOBĘ PONIŻEJ 528 ZŁ !!!
* od dnia 01.01.2022r. zaświadczenie z OPS jest wymagane przy dochodzie poniżej 600 zł!