Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rektora : Sposób składania wniosku
Rektora
 

 Sposób składania wniosku

 
1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wnioski należy składać w formie papierowej (listem lub osobiście) lub przez ePUAP w Dziale Obsługi Studentów.

Wnioski o stypendium rektora wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów lub wysłać pocztą na adres:

Dział Obsługi Studentów
al. Niepodległości 162 pok. 2
02-554 Warszawa

LUB

sam wniosek o stypendium rektora można wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, natomiast wymagane załączniki można wysłać  mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl


Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!
W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.


3. Po złożeniu wniosku w formie papierowej należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.