Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rektora : Sposób składania wniosku
Rektora
 

 Sposób składania wniosku

 
Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2022/23 będą przyjmowane w terminie: (będzie podany w terminie późniejszym).

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP.
(składanie załączników - zgodnie z informacjami umieszczonymi w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów).

*** Od roku akademickiego 2022/23 minimalna średnia stypendialna do stypendium rektora za wyniki w nauce, za którą są przyznawane punkty, wynosi: powyżej 4,600.


1. Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do centralnej wersji USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

2. Wygenerowany w systemie USOS wniosek o stypendium rektora
 należy złożyć w ww. podanym terminie w Dziale Obsługi Studentów lub wysłać pocztą na adres:

Dział Obsługi Studentów
al. Niepodległości 162 pok. 2
02-554 Warszawa

LUB


Natomiast wymagane załączniki (wykaz dokumentów znajduje sie na górze po prawej stronie w sekcji DOKUMENTY) można wgrać w systemie USOS podczas wypełniania wniosku lub wysłać  mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl, bądż wysłać pocztą lub ePUAP wraz z wnioskiem. 

(z wyłączeniem karty przebiegu studiów za ostatni rok studiów I stopnia i informacji o skali ocen na uczelni,  w przypadku osób NIE po SGH  – te dokumenty należy wysłać pocztą, mailem na adres stypendia@sgh.waw.pl lub przez ePUAP razem z wnioskiem)

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!

3. Dokumenty dołączane do wniosku o stypendium rektora mogą być złożone w oryginale lub w kopii (ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii).


4. Po złożeniu wniosku w formie papierowe lub przez ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.