Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rektora : Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB
Rektora
 

 Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB

 
​​Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2021/22 będą przyjmowane w terminie: (będzie podany w późniejszym czasie).

1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - stypendia - konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora

3. Wniosek należy wydrukować, jeśli będzie wysyłany listem - również podpisać.
Wniosków, które będą wysyłane jako pdf ePUAPem nie trzeba podpisywać ręcznie.

4. Wniosek wysyłany pocztą lub zapisywany jako pdf musi być wydrukowany lub zapisany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować/zapisać dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w prawym górnym rogu strony w sekcji DOKUMENTY) należy w podanym terminie złożyć w Dziale Obsługi Studentów lub wysłać pocztą na adres:

Dział Obsługi Studentów
                                                           al. Niepodległości 162 pok. 2
                                                                     02-554 Warszawa

LUB

sam wniosek o stypendium rektora można wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, natomiast wymagane załączniki można wysłać  mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

Nie ma możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną (mailową)!

6. Dokumenty dołączane do wniosku o stypendium rektora mogą być złożone w oryginale lub w kopii (ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii).

 
 
 

 Dokumenty