Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rektora : Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB
Rektora
 

 Generowanie wniosku o stypendium w USOSWEB

 
​​
Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2022/23 będą przyjmowane w terminie: (będzie podany w terminie późniejszym).

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP.
(składanie załączników - zgodnie z informacjami umieszczonymi w zakładkach dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów).

*** Od roku akademickiego 2022/23 minimalna średnia stypendialna do stypendium rektora za wyniki w nauce, za którą są przyznawane punkty, wynosi: powyżej 4,600.UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia  i było się skreślonym.

Weryfikacja danych o kierunkach podanych przez studenta z ogólnopolskim systemem POL-on nastąpi na początku przyszłego roku. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia łącznego okresu przysługiwania świadczeń, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  - odebrane stypendium.
1. Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce:

Dla studentów - Moje studia - stypendia - konto bankowe studenta

2. Następnie należy wygenerować wniosek:

Dla wszystkich - Wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora

Podczas generowania wniosku należy wgrać w systemie USOS wymagane dokumenty-załączniki (z wyłączeniem karty przebiegu studiów za ostatni rok studiów I stopnia oraz informacji o skali ocen na uczelni - w przypadku osób NIE po SGH).

3. Wniosek należy: 
- wydrukować i podpisać (jeśli będzie składany listem lub osobiście),
- bądź też zapisać jako plik pdf (jeśli będzie wysłany przez ePUAP). Wniosków, które będą wysyłane jako plik pdf przez ePUAP nie trzeba podpisywać ręcznie.

4. Wniosek wysyłany pocztą lub zapisywany jako pdf musi być wydrukowany lub zapisany bez znaku wodnego "NIEZATWIERDZONE", tzn. wniosek należy wydrukować/zapisać dopiero po kliknięciu przycisku "ZAREJESTRUJ".
Wnioski z napisem "NIEZATWIERDZONE" nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane!
 
 
 

 Dokumenty