Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rektora : Kto może ubiegać się o stypendium
Rektora
 

 Kto może ubiegać się o stypendium

 
​1. Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia. Studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego nie uwzględnia się przy ustalaniu 10%.

2. Stypendium to może otrzymać:

- student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź też medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

- student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim:
wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.