Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Komisja ds. akademików

 
​​

Rolą Komisji ds. Akademików jest przydzielenie miejsc w domach studenta.

Skład Komisji ds. Akademików Samorządu Studentów SGH w Warszawie od roku akademicki 2019/2020:

 

Jerzy Kasprzyk - Przewodniczący Komisji ds. Akademików

(pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany)

e-mail: jurek.kasprzyk4@gmail.com

Nr tel: 509 993 416

Fb: https://www.facebook.com/jurek.kasprzyk


Dominik Trznadel - członek Komisji ds. Akademików

(pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany)

e-mail: domintr96@gmail.com

Nr tel: 515 412 535

Tomasz Pszczoła - Wiceprzewodniczący Komisji ds. Akademików

Maciej Żejmo - członek Komisji ds. Akademików

(pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Sabinki, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany)

e-mail: maciejzejmo@gmail.com

Nr tel: 510 115 654


Weronika Adamczyk - członek Komisji ds. Akademików

(pośrednictwo w kontakcie z administracją akademika Grosik, przydział pokoi, opieka nad studentami z wymiany)

e-mail: wa77148@student.sgh.waw.pl

Nr tel: 517 480 428

 

Fanpage Komisji: https://www.facebook.com/komisjaakademikisgh/

Oficjalny e-mail Komisji ds. Akademików: komisja-akademiki@sgh.waw.pl

 

Zasady przyznawania miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych w domach studenckich SGH w roku akademickim 2019/20:

Podstawowym kryterium przydzielania miejsc w pokojach jedno i dwuosobowych w r.a. 2019/20 będzie: 

  • ​w przypadku studentów starszych roczników ranking ułożony na podstawie średniej skumulowanej z całego okresu studiów,
  • w przypadku studentów I roku studiów licencjackich i studentów I roku studiów magisterskich przyjętych na studia w oparciu o wyniki testu z wiedzy o gospodarce miejsce na liście rankingowej osób przyjętych na studia.

W przypadku kolizji dwóch osób o takich samych wynikach pierwszeństwo będzie mieć osoba na wyższym roku studiów. Ponadto, osobom, które wspierały Komisję w jej zadaniach zostanie przyznana gratyfikacja w postaci dodania do średniej skumulowanej 0,1, natomiast w przypadku osób, które wykazywały duże zaangażowanie w sprawy Komisji gratyfikacja będzie wynosić 0,25.