Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Organizacje i projekty studenckie : Organizacje i projekty studenckie – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Organizacje i projekty studenckie
 

 ORGANIZACJE I PROJEKTY STUDENCKIE

 

Studenci SGH zrzeszają się w organizacjach studenckich. Co roku organizują setki wydarzeń i projektów naukowych oraz pozanaukowych. Organizacje studenckie uczą działania w grupie a także realizacji praktycznych projektów. Pozwalają zdobyć doświadczenie oraz nawiązać kontakt z firmami i instytucjami.

Poznaj organizacje studenckie działające w SGH

 

 Informator o działalności organizacji studenckich

 
 

 zasady zakładania, funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w SGH określa Zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 18.06.2018 r.

Załączniki do zarządzenia:

 • Załącznik nr 1 - zawiera zasady funkcjonowania i finansowania działalności organizacji studenckich
 • Załącznik nr 2a –  zawiera wniosek o wpis do Rejestru UOS (stanowi komplet z regulaminem SKN - załącznik nr 5)
 • Załącznik nr 2b - zawiera wzór wniosku o wpis do rejestru Zespołów Artystycznych SGH
 • Załącznik nr 3a – zawiera wniosek o zmianę Opiekuna UOS
 • Załącznik nr 3b - zawiera wzór wniosku o zmianę opiekuna Zespołu Artystycznego
 • Załącznik nr 4a – zawiera wniosek o zmianę nazwy UOS 
 • Załącznik nr 4b - ​zawiera wniosek o zmianę nazwy Zespołu Artystycznego
 • Załącznik nr 5 – zawiera regulamin studenckiego koła naukowego
 • Załącznik nr 6 – zawiera regulamin klubu / zespołu artystycznego / organizacji akademickiej
 • Załącznik nr 7– zawiera sprawozdanie z działalności organizacji studenckiej
 • Załącznik nr 8 – zawiera zasady współpracy studentów SGH z Centrum Współpracy z Biznesem, w ramach projektów realizowanych z firmami lub podmiotami zewnętrznymi
 • Załącznik nr 9 – zawiera regulamin użytkowania pomieszczeń i innych powierzchni w SGH
 • Załącznik nr 10 – zawiera wniosek do Kwestury o umożliwienie wykorzystania w kolejnym roku kalendarzowym środków, które UOS pozyskała ze źródeł zewnętrznych i nie wykorzystała w roku bieżącym
 • Załącznik nr 11 – zawiera wzór umowy ramowej pomiędzy Uczelnią a Stowarzyszeniem
 • Załącznik do umowy ramowej – zawierającej wniosek o powołanie Opiekuna Stowarzyszenia
 • Zarządzenie Rektora nr 57 - zmieniające zarządzenie nr 56 z dnia 18 października 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA NOWEJ ORGANIZACJI, ZMIANĘ OPIEKUNA UOS, ZMIANĘ ZARZĄDU UOS A TAKŻE REGULAMINY KONKURSÓW NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIAŁU OBSŁUGI STUDENTÓW​

 

 

 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE SAL I AULI:

 
 
 
poznaj-organizacje-studenckie.png