Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Opieka medyczna : Opieka medyczna – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Opieka medyczna
 

 opieka medyczna

 
W celu zapewnienia studentom naszej Uczelni wygodnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie współpracuje z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. Studenci zyskują możliwość korzystania ze wszystkich świadczeń udzielanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli w ramach powszechnego ubezpieczenia bez dodatkowych opłat – w tym skierowania na badania diagnostyczne zgodnie z zakresem POZ, skierowania do lekarza specjalisty, skierowania do hospitalizacji.

Więcej informacji o podstawowej opiece medycznej znajdziesz w zakładce Podstawowa opieka medyczna.
 
 
Na Uczelni działa również Punkt Medyczny, który oferuje studentom doraźną i bezpłatną pomoc. Mieści się on w budynku głównym SGH, pok. 7a na parterze (obok portierni). 

Więcej informacji o Punkcie Medycznym znajdziesz w zakładce Punkt Medyczny SGH.