Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Komisja Stypendialna : Strona główna
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Pomoc materialna - Komisja Stypendialna
 

 KOMISJA STYPENDIALNA

 
O nas 
 
Komisja stypendialna zajmuje się szerokim spektrum działań związanych ze zbieraniem i weryfikacją wniosków, przyznawaniem stypendiów i zapomóg.
 
Oprócz przyznawania stypendiów Komisja zajmuje się zarządzaniem pieniędzmi z Funduszu Pomocy Materialnej  przeznaczonych na stypendia dla studentów. W tym celu Komisja dzieli środki na 3 pule (styczeń-luty, marzec-lipiec, październik-grudzień), co pozwała Komisji wydawać środki w najbardziej zrównoważony oraz efektywny sposób. Co roku (około maja) SGH otrzymuje informacje o dotacji z Budżetu Państwa, która jest podstawą finansowania FPMu.
 
Komisja Stypendialna jest powoływana przez Rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład Komisji mogą wchodzić pracownicy szkoły oraz studenci. Większą cześć miejsc powinni zajmować studenci. Przewodniczący Komisji też musi być studentem. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prorektor ds. dydaktyki i studentów.
 
Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. Udział w rekrutacji może wziąć absolutnie każdy student.
 
 
Skład
 
Zgodnie z Decyzją Rektora z 14 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów w skład Komisji wchodzą:
 1. Emil Derda – przewodniczący
 2. mgr Tomasz Pszczoła − wiceprzewodniczący
 3. Małgorzata Balcerzak
 4. Kinga Barolik
 5. Daniel Bądziński
 6. Syliwa Czuluk
 7. Anna Góraj
 8. Magdalena Horosz
 9. Eliza Kiljańczyk
 10. Urszula Sarosiek
 11. Piotr Wierciński
 12. Paulina Wilbik

Kontakt

email: stypendia@esgieha.pl
oficjalna strona Komisji: http://www.stypendia.esgieha.pl/
fanpage Komisji: https://www.facebook.com/stypendiasgh