Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Akademiki : Strona główna
Biuro Samorządu Studentów i Doktorantów - Akademiki
 

 zasady kwaterowania z listy rezerwowej

 

1. Kwaterowanie z listy rezerwowej rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu kwaterowania z listy podstawowej.

2. Listę rezerwową tworzą osoby, które wypełniły formularz na stronie internetowej Komisji Stypendialnej Samorządu Studentów SGH i które zostały automatycznie przyporządkowane do jednej z trzech grup. Grupy określają pierwszeństwo otrzymania miejsca w akademiku i są tworzone wg kolejności zgłoszeń.

Tworzy się następujące grupy:

I – studenci SGH, którzy składali wniosek o akademik na dany rok akademicki, ale otrzymali decyzję odmowną z powodu braku wolnych miejsc;

II – studenci SGH, którzy nie składali wniosku o akademik oraz studenci, którzy złożyli wnioski niekompletne;

III – studenci innych uczelni.

3. Pierwszeństwo w kwaterowaniu mają osoby z pierwszej grupy – wg kolejności zgłoszeń. Po wyczerpaniu listy osób z pierwszej grupy będą mogły się zakwaterować osoby z grupy drugiej, a następnie z grupy trzeciej, wg kolejności zgłoszeń.

4. Osoby, które otrzymają miejsce w akademiku zostaną o tym poinformowane e-mailem, w którym zostaną podane następujące informacje:

  • dom studenta,
  • termin na zakwaterowanie (data wraz z godziną) – 48 godzin od chwili wysłania  informacji z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
  • warunki jakie należy spełnić w celu zakwaterowania.

5. O przydziale do poszczególnych akademików decyduje kierownik SDS kierując się ilością wolnych miejsc oraz ich podziałem wg płci.

6. Osoby, które nie zakwaterują się w terminie wyznaczonym przez administrację są  skreślane z listy rezerwowej. Warunkiem kolejnego umieszczenia na liście  rezerwowej jest ponowne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Komisji  Stypendialnej Samorządu Studentów SGH.

 
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.