Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków działu : Zakres obowiązków – Dział Obsługi Studentów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakres obowiązków działu
 

 DOS

 
 • obsługa administracyjno-techniczna organów Samorządu Studentów SGH,
 • obsługa administracyjno-techniczna Organizacji Studenckich w SGH
 • kontrola rozliczeń projektów zrealizowanych przez Samorząd Studentów oraz Organizacje Studenckie
 • udostępnianie we współpracy z jednostką odpowiedzialną za promocję Uczelni tablic reklamowych organizacjom studenckim
 • kontrola rozliczeń projektów realizowanych przez Samorząd Studentów oraz organizacje studenckie,
 • wystawianie faktur i innych dokumentów dla podmiotów zewnętrznych zasilających Fundusz Ruchu Studenckiego,
 • prowadzenie tzw. akcji "Mieszkanie dla studenta".
 
 

 DOS - STYPENDIA

 
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia, zapomogi dla studentów
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących pobierania świadczeń pomocy materialnej przez studentów
 • współpraca i wsparcie merytoryczne pracy Komisji Stypendialnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów
 • planowanie kosztów oraz przygotowanie wypłat stypendiów
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej pomocy materialnej dla studentów
 • udzielanie informacji dotyczących pomocy materialnej dla studentów
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów dotyczących pomocy materialnej dla studentów