Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Jaki jest próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne oraz kto może ubiegac się o stypendium socjalne w zwiekszonej wysokości?

2020-09-25 kategoria: informacja 

​Próg dochodu na osobę, uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21 wynosi 1.050,- zł

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można ubiegać się wyłącznie w nw. przypadkach:

- sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy
- niepełnosprawność co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego

- studenci studiów stacjonarnych, którzy zamieszkują poza  m.  st.  Warszawą,  w  miejscowości oddalonej o więcej niż 40 km od SGH, z której codzienny dojazd na zajęcia i powrót z zajęć jest niemożliwy lub znacznie utrudniony oraz zamieszkują w domu studenta lub w innym obiekcie.

Pozostałe osoby mogą ubiegać się tylko o stypendium socjalne podstawowe (bez zwiększenia).

Archiwum