Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Jak mogę dołączyć dokumenty do wniosku o stypendium?

2020-09-25 kategoria: informacja 

1.      W przypadku stypendium socjalnego wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, należy dostarczyć wyłącznie w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

Nie ma możliwości wysłania załączników za pośrednictwem maila lub elektronicznej skrzynki podawczej!

2.      W przypadku stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi wymagane dokumenty, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów mogą być złożone w kopii i ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii. Dokumenty można wysłać mailowo na adres  stypendia@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data nadania) lub innych operatorów pocztowych, np. kuriera (liczy się data wpływu).

Archiwum