Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

ZAPOMOGA COVID-19

2020-09-03 kategoria: informacja 

​W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni (w chwili obecnej do dn. 30.09.2020r.), w sprawach dotyczących zapomóg, dopuszcza się składanie wniosków oraz załączników za pomocą wiadomości e-mail ze skrzynki pocztowej w domenie student.sgh.waw.pl na adres e-mail: spm@sgh.waw.pl Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami, powinien spełniać wymagania określone w Regulaminie, ale jego forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii. Przepisów k.p.a. ,art. 92 ust. 2 PSWiN, § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 Regulaminu nie stosuje się. Do wniosku o przyznanie zapomogi student musi załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej (instrukcja)

Archiwum