Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Jak mogę złożyć wniosek?

2020-09-25 kategoria: informacja 

  • Uzupełnij dane o rachunku bankowym (zakładka dla studentów -> stypendia -> konto bankowe studenta)
  • Wygeneruj wniosek w systemie USOSweb
  • Wyślij wniosek na adres Działu Obsługi Studentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTÓW – STYPENDIA, al. Niepodległości 147 pok. 4, 02-555 Warszawa: tradycyjnie listem poleconym lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

W przypadku wysyłki listu Pocztą Polską lub operatorem pocztowym świadczącym pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego, w przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów.

Archiwum