Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Czy można upoważnić kogoś do złożenia wniosku o stypendium?

2020-09-25 kategoria: informacja 

​Tak. Istnieje taka możliwość. Można upoważnić inną osobę do podpisania i złożenia wniosku oraz załatwiania wszelkich niezbędnych spraw związanych z przyznaniem stypendium.


Jeśli upoważnienie będzie udzielone osobie spoza najbliższej rodziny (za osoby z najbliższej rodziny uważa się: małżonka, rodziców, dziadków, rodzeństwo), wraz z oryginałem upoważnienia należy złożyć potwierdzenie dokonania wpłaty kwoty 17,- zł na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów (opłata skarbowa od pełnomocnictwa).

DOKUMENT UPOWAŻNIENIA POWINIEN ZAWIERAĆ:


* miejscowość i datę wystawienia upoważnienia
* tytuł pisma, czyli "UPOWAŻNIENIE"
* adres do korespondencji osoby, która upoważnia
* dane osoby, która upoważnia (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* dane osoby, która jest upoważniana (OBOWIĄZKOWO: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego)
* zakres upoważnienia (np. upoważniam do podpisania i złożenia w moim imieniu wniosku o stypendium socjalne   w SGH na rok akademicki 2019/20)
* czytelny podpis osoby upoważniającej

Osoba upoważniona składa wniosek o stypendium, podpisując się na nim z upoważnienia oraz dostarcza wraz z wnioskiem oryginał upoważnienia i ewentualnie potwierdzenie opłaty skarbowej.

Archiwum