Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Za oceny i osiągnięcia z którego roku przyznaje się stypendium Rektora?

2019-10-25 kategoria: informacja 

​Stypendium Rektora przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce (średniej ocen) lub osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych uzyskanych w ciągu roku akademickiego, poprzedzającego rok, w którym złożony został wniosek.

Od roku 2019/20 stypendium Rektora przyznawane jest studentom I roku studiów I stopnia, przyjętych na studia w roku matury, za wszystkie olimpiady, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bez ograniczenia tylko do olimpiad przedmiotowych.
Uznaniu podlegają jednak osiągnięcia (tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego) uzyskane w okresie pobierania nauki w szkole średniej.

To znaczy, że w roku akademickim 2020/21 stypendium Rektora będzie przyznawane wyłącznie za oceny/osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2019/20 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

Archiwum