Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Obsługi Studentów :
Dział Obsługi Studentów

Dostarczanie pism do wniosków styp. drogą elektroniczną

2020-09-01 kategoria: informacja 

​Od roku akademickiego 2017/2018 dostarczanie i odbiór dokumentów wysyłanych przez Komisję Stypendialną w sprawie świadczeń pomocy materialnej (decyzje KS, wezwania i zawiadomienia do wniosków o stypendium rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) następuje drogą elektroniczną w systemie USOSweb. 

Składanie wniosku pozostaje bez zmian, tj. w wersji papierowej.

Drogą elektroniczną są dostarczane wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, decyzje stypendialne oraz zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania (wydawane przez Komisję Stypendialną).

Nie są natomiast dostarczane elektronicznie decyzje i wezwania do uzupełnienia braków formalnych, wydawane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, jak również decyzje zmieniające wcześniejsze decyzje Komisji Stypendialnej.

Dokładna instrukcja odbioru dokumentów drogą elektroniczną znajduje się poniżej:


Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w skrzynce mailowej w domenie .sgh, gdyż tam kierowane będą wszelkie zawiadomienia o możliwości odbioru pisma drogą elektroniczną.

 

Archiwum