Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zintegrowany System Informatyczny : ZSI
Zintegrowany System Informatyczny
 

 ZSI

 
​WDROŻENIE ZSI
 
Dotychczasowy model zarządzania Uczelnią, oparty w dużej mierze na papierowym obiegu dokumentów oraz przestarzałych, niezintegrowanych systemach informatycznych, utrudnia efektywne zarządzanie. Daleko posunięte rozproszenie informacji oraz niewydolność proceduralna powodują, że możliwe jest jedynie administrowanie, a nie efektywne zarządzanie. Decydenci nie mają dostępu, w odpowiednim czasie do odpowiednio przetworzonej informacji, co w czasach gospodarki opartej na wiedzy jest podstawowym warunkiem umożliwiającym podejmowanie  optymalnych decyzji. Celem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznie wspomagającego zarządzaniem zasobami i procesami organizacji jest ułatwienie pozyskiwania informacji z różnych źródeł, ich gromadzenia, interpretowania oraz dzielenia się nimi, a w rezultacie zbudowanie sprawnego i efektywnego modelu zarządzania Uczelnią. 
 
SZKOLENIA Z UŻYTKOWANIA I WYKORZYSTANIA ZSI
 
Efektywność wdrożeniowa systemu informatycznego jest w dużej uzależniona od użytkowników - od ich zrozumienia znaczenia i możliwości zastosowania systemu oraz akceptacji zamian w procedurach. W związku z powyższym w ramach projektu zaplanowano przygotowanie użytkowników do efektywnej pracy z systemem poprzez przeszkolenie ponad 230 pracowników SGH z zakresu użytkowania i wykorzystania systemu.