Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zintegrowany System Informatyczny : Szkolenia dla Kadry Kierowniczej
Zintegrowany System Informatyczny
 

 SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ

 
Na jakość decyzji zarządczych kadry kierowniczej wpływa, nie tylko dostęp do informacji zarządczej, ale także znajomość wewnętrznych i zewnętrznych regulacji prawnych. Kadra kierownicza SGH  wyższego i niższego szczebla będzie miała okazję pogłębienia wiedzy w zakresie prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji podczas szkoleń obejmujących takie zagadnienia jak: przepisy ustawowe i akty wykonawcze dotyczące szkolnictwa wyższego, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych obowiązków podatkowych, prawa pracy oraz wewnętrzne procedury związane z tworzeniem, opisywaniem i obiegiem dokumentów, prowadzeniem projektów, organizacją procesów dydaktycznych i realizacją polityki kadrowej.
 
 W trakcie trwania Projektu zrealizowane zostaną szkolenia w trzech następujących blokach tematycznych:
 
1. Akty prawne (moduł I)

2. Regulacje wewnętrzne (moduł II)

3. Efektywne wykorzystanie ZSI (moduł III)

  • planowany termin: III kw. 2015 r.
  • liczba godzin szkoleniowych: 2 grupy po 4h (kierownicza wyższego szczebla), 5 grup po 8h (kadra kierownicza niższego szczebla).