Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zintegrowany System Informatyczny : Zintegrowany System Informatyczny – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zintegrowany System Informatyczny
 

 Zintegrowany system informatyczny

 

 

grafika_glowna.png
Projekt „Od administrowania do efektywnego zarządzania Szkołą Główną Handlową w Warszawie – połączenie wiedzy i nowoczesnych technologii informatycznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
 
Celem projektu jest wdrożenie efektywnego modelu zarządzania Uczelnią poprzez: 
  • zaimplementowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w następujących trzech obszarach: kadrowo-płacowym, finansowo-majątkowym, zakupowo-sprzedażowym;
  • przygotowanie użytkowników do efektywnej pracy z systemem;
  • pogłębienie wiedzy kadry kierowniczej SGH w zakresie prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2013-31.10.2015
 
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
inż. Bartłomiej Świech – Kierownik projektu -  Zastępca Kanclerza
inż. Piotr Działa – Koordynator wdrożenia ZSI – Specjalista w Dziale Obsługi Projektów
mgr. Patrycja Topolewska – Koordynatorka projektu ds. finansowych - Specjalista ds. rozliczeń projektów – księgowa w Dziale Księgowości Projektowej
Anna Jędrzejczyk – Asystentka projektu ds. administracyjnych – Specjalista w Dziale Obsługi Projektów