Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zarządzanie podmiotami leczniczymi : Zarządzanie podmiotami leczniczymi – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 

 Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia
 
Celem projektu jest podniesienie umiejętności merytorycznych oraz zwiększenie stanu wiedzy osób kadry zarządzającej podmiotów leczniczych w zakresie efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi przed/w trakcie/po procesie przekształcania w spółkę prawa handlowego.
 
Program studiów podyplomowych obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, sesję praktyczną - wizyta w podmiocie leczniczym (8 godzin) oraz seminarium dyplomowe (4 godziny).
 
Program zajęć dydaktycznych składa się z IV bloków tematycznych:
  • Blok I – Przekształcanie podmiotów leczniczych w spółkę prawa handlowego (72 godziny)
  • Blok II – Nowoczesne zarządzanie pomiotem leczniczym (36 godzin)
  • Blok III – Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym (40 godzin)
  • Blok IV – Rozwój podmiotów leczniczych na rynku usług zdrowotnych (32 godziny).
Projekt jest adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych z całej Polski (dyrektorzy, główni księgowi, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe itd.) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014.
 
W lipcu 2013 roku zakończyła się I edycja Studiów. Dyplom otrzymało 90% słuchaczy.

Projekt powstał z inicjatywy:
  • dr. hab. Mirosława Jarosińskiego – pierwszy kierownik projektu, Zakład Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH
  • dr Marii Pietrzak – Zakład Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
 
Zespół zarządzający projektu
  • dr Sławomir WINCH – Kierownik Projektu, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH 
  • dr Anna KREJNER-NOWECKA  – Sekretarz Projektu, Zakład Zarządzania w Gospodarce, Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.
Realizacja projektu była wspierana przez pracowników administracji: Beata Chełstowska, Anna Karpińska i Patrycja Topolewska.

Biuro projektu tel: (22) 564 86 10
 
Więcej informacji o studiach podyplomowych na stronie http://www.zdrowie.kzwg.pl/