Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Studia podyplomowe Zarządzanie transferem technologii informatycznych do przedsiębiorstw : Zarządzanie transferem technologii informatycznych do przedsiębiorstw – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Studia podyplomowe Zarządzanie transferem technologii informatycznych do przedsiębiorstw
 

 Zarządzanie transferem technologii informatycznych do przedsiębiorstw

 

 

 

Zarządzanie transferem technologii informatycznych do przedsiębiorstw – projektowanie i integracja systemów informatycznych, e-biznes, systemy wspomagające zarządzanie wiedzą

Celem projektu było wykształcenie specjalistów dysponujących interdyscyplinarną wiedzą z zakresu technologii informatycznych (e-biznes, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą) oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania tej kategorii przedsięwzięciem.

 W ramach projektu zostały zrealizowane studia podyplomowe:
 • „Zarządzanie projektami informatycznymi w środowisku e-biznesowym” - 7 edycji
 • „Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem współczesnych technologii i systemów informatycznych” - 7 edycji.
 Program studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami informatycznymi w  środowisku e-biznesowym” był ukierunkowany na prezentację nowych metod, technik i narzędzi dotyczących projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP/ERP tzn. systemów wspomagających bieżące, operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem wykorzystania technologii internetowych.
 
Program studiów podyplomowych „Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem współczesnych technologii i systemów informatycznych” obejmował projektowanie systemów wspomagających zarządzanie na poziomie strategicznym z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych, narzędzi pozyskiwania wiedzy z danych oraz systemów wspomagania decyzji.

 

Projekt został zrealizowany w okresie: styczeń 2011 roku - listopad 2013 roku.

 Rada Programowa:
 • prof. dr hab. Jan Goliński – Przewodniczący Rady Programowej
 • Członkowie Rady Programowej:
 • prof. dr hab. Andrzej Kobyliński
 • prof. dr hab. Andrzej Sobczak
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot
 • dr Andrzej Kamiński
 • dr Przemysław Polak
 • dr Jędrzej Wieczorkowski
 • dr Jerzy Stawicki
 Zespół projektowy:
 • dr Andrzej KAMIŃSKI – Kierownik projektu – Zakład Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 • mgr Inga MOCZULSKA – Sekretarz projektu – Katedra Informatyki Gospodarczej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
  Biuro projektu: (22) 564 9281