Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Studia podyplomowe Menedżer Innowacji : Studia podyplomowe Menedżer Innowacji – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Studia podyplomowe Menedżer Innowacji
 

 Studia podyplomowe Menedżer Innowacji

 

 

 
Projekt Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 
Celem ogólnym studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Studia Podyplomowe Menedżer Innowacji” było nabycie kwalifikacji oraz zwiększenie świadomości pracowników jednostek naukowych i innych instytucji działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników do 2012 r.
 
Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
  • Nabycie umiejętności z zakresu: technik zarządzania badaniami, możliwości finansowania innowacji, pozyskiwania i zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na innowacje, komercjalizacji prac badawczych, pozyskiwania środków na zachowanie trwałości innowacji.
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych kobiet zatrudnionych w sektorze nauki, co przyczyni się do niwelowania nierówności płciowych.
 Studia podyplomowe były zorganizowane przez Katedrę Poziomu Życia i Konsumpcji (obecnie Zakład Badań Zachowań Konsumenta / Instytut Zarządzania) w Kolegium Zarządzania i Finansów. W ramach projektu zrealizowano 4 edycje Studiów Podyplomowych, obejmujących 160 godzin zajęć dydaktycznych oraz wyjazd do parku technologicznego.
 
Program zajęć dydaktycznych składał się z IV bloków tematycznych:
  • Blok I – Zarządzanie (60 godzin)
  • Blok II – Linie finansowe dla innowacji (24 godziny)
  • Blok III – Proces pozyskiwania i zarządzania funduszami na innowacyjność (40 godzin)
  • Blok IV – Pozyskiwanie środków na zapewnienie trwałości przedsięwzięć innowacyjnych (36 godzin)
 
Zespół projektowy
  • dr Rafał KASPRZAK – Kierownik projektu
  • dr Łukasz MARECKI Sekretarz Studium Podyplomowego
  • mgr Anna SENATOR – Pracownik administracyjny
 
Projekt był realizowany w okresie: 1.09.2010 – 31.07.2013
 
Strona www projektu: www.innowacje.waw.pl