Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Studia doktoranckie w języku angielskim : Studia doktoranckie w języku angielskim – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Funduszy Europejskich - Realizowane projekty - Studia doktoranckie w języku angielskim
 

 Studia doktoranckie w języku angielskim

 

 

 
 
Studia doktoranckie w języku angielskim, jako narzędzie wzmocnienia pozycji SGH w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe”, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".
 
Projekt, dofinansowany kwotą prawie 5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zajął wysokie drugie miejsce w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wśród ponad dwustu wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez uczelnie z całego kraju.
 
Celem projektu – zgodnie z brzmieniem tytułu – jest przygotowanie i realizacja pierwszej edycji studiów doktoranckich w języku angielskim w ramach Kolegium Gospodarki Światowej. Pozwala to poszerzyć ofertę edukacyjną SGH o nowy produkt dedykowany zarówno dla studentów krajowych jak i zagranicznych, mający przyczynić się do dalszego wzmocnienia międzynarodowej pozycji Uczelni.
Szczególny nacisk przy realizacji projektu położony jest na opracowanie rozwiązań, które mają za zadanie uzyskanie wysokiej skuteczności programu, tak aby jak najwyższy odsetek słuchaczy był w stanie z powodzeniem obronić rozprawę doktorską. Konkretne rozwiązania wprowadzone zostały w oparciu zarówno o dotychczasowe doświadczenia SGH jak i najlepsze praktyki stosowane na innych europejskich uczelniach. Silnymi punktami organizowanych studiów doktorskich są:
  • prace doktorskie są przygotowywane w języku angielskim, a ich recenzje dokonywane będą przez polskich oraz zagranicznych profesorów,
  • w programie studiów największy nacisk położony został na przedmioty kształtujące umiejętności prowadzenia badań naukowych oraz rozwijające metodykę przygotowywania pracy doktorskiej,
  • istotna część wykładów prowadzona jest przez wizytujących zagranicznych profesorów z partnerskich uczelni SGH,
  • pracując nad rozprawą doktorską studenci mają możliwość uzyskania pomocy nie tylko ze strony promotora, ale również w ramach spotkań jednego z trzech zespołów specjalizacyjnych,
  • do przedmiotów wykładanych na studiach przygotowane zostały skrypty w języku angielskim.
Studia doktoranckie zostały zainaugurowane we wrześniu 2010 roku i potrwają do końca czerwca 2014 r. Przewidzianych było łącznie 50 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Udział w obu formach programu jest bezpłatny. Ponadto doktoranci studiujący w trybie stacjonarnym otrzymują stypendium.
 
Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 15.08.2014
 
Kierownik Studium doktoranckiego
  • prof. dr hab. Tomasz GOŁĘBIOWSKI, Zakład Zarządzania Międzynarodowego, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, od 20.09.2011 r.
  • dr hab. Marianna STRZYŻEWSKA-KAMIŃSKA, prof. nadzw. SGH, Zakład Marketingu Usług, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, do 30.09.2011 r.
Zespół projektowy
  • Dr Piotr ZABOREK – Kierownik projektu – Zakład Marketingu Usług, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
  • Anna TALIPSKA - specjalista ds. administracyjnych – Biuro ds. Funduszy Europejskich, SGH
  • Urszula BOŻEK – asystent administracyjny - Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
Biuro projektu: (22) 564 6866