Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Stypendia - dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza : Stypendia - dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza – Fundusze Europejskie 2007-2013 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Stypendia - dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza
 

 Stypendia - dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza

 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy naukowo-badawczej i podniesienie jakości pracy dydaktycznej w latach 2012-2015 wśród grupy co najmniej 22 doktorantek i doktorantów SGH.
Jest to projekt stypendialny, adresowany do doktorantek i doktorantów odbywających studia III stopnia w SGH w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
 
Korzyści, jakie otrzymują stypendystki i stypendyści projektu, to:
 • atrakcyjne stypendium w kwocie 4000 zł miesięcznie - przyznawane na okres 1 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok;
 • bogate wsparcie towarzyszące: seminarium metodyczno-pedagogiczne, indywidualne konsultacje, seminaria tematyczne oraz szkolenia z komercjalizacji badań.
 • Kwota stypendium i powyższe formy wsparcia mają na celu rozwój u stypendystek i stypendystów kompetencji naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz umiejętności przydatnych we współpracy nauka-biznes.
Kryteria przyznawania stypendiów są oparte na:
 • wynikach egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich;
 • postępach w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, w tym oryginalności tematyki i jej powiązania z priorytetami rozwojowymi Mazowsza;
 • postępach w pracy naukowej (zwłaszcza liczba publikacji, uczestnictwo w projektach badawczych);
 • zaangażowaniu w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną świadczoną na rzecz SGH.
Warunki przyznawania stypendium oraz oceny okresowej stypendystek i stypendystów, określa regulamin stypendialny. Te działania realizuje Komisja Stypendialna powołana w myśl założeń projektu. Członkami Komisji Stypendialnej są:
 • prof. dr hab. Marek BRYX, Prorektor SGH ds. Zarządzania, z prawem głosu rozstrzygającego;
 • przedstawiciele Dziekanów poszczególnych (tj. pięciu) Kolegiów Uczelni, legitymujący się statusem samodzielnego pracownika naukowego (tzn. posiadający stopień doktora habilitowanego);
 • reprezentant Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W projekcie przewiduje się włączenie przedstawicieli praktyki do prowadzenia warsztatów i szkoleń na rzecz stypendystek i stypendystów, a także rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców i organizacji pracodawców (prowadzących działalność na Mazowszu) sylwetek młodych naukowców oraz wyników ich prac naukowych.
 
Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 30.11.2015.
 
Zespół zarządzający projektem
 • prof. dr hab. Krystyna POZNAŃSKA – Kierownik projektu - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • dr Kamil KRAJ – Sekretarz Projektu - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
 • mgr Maciej IWANICKI – Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Dział Obsługi Projektów

Więcej informacji